Undervisa i nationella minoritetsspråk

Här hittar du bland annat kostnadsfria läromedel och webbresurser för din undervisning.

En lärare och en elev i sameskolan

Språket är värdefullt för elevens identitetsskapande

Språket är bärare av erfarenhet, kunskap, tradition och kultur. Det gör det till en betydelsefull del av elevens identitetsskapande. De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i stort behov att stärkas och för att säkra språkens framtid är det nödvändigt att fler utvecklar språkkunskaper. Förutom att stärka elevens kulturella identitet, så bidrar undervisning i nationella minoritetsspråk till språkrevitalisering. Det innebär att undervisning i nationella minoritetsspråk bidrar till att väcka ett hotat språk till liv, att bevara det och få fler talare genom att använda olika metoder och hitta nya arenor för språket. Undervisningen bidrar till att språken fortsätter att utvecklas i Sverige.

Webbresurser för förskola

Barnsånger på jiddischlänk till annan webbplats, Jiddischförbundets webbplats

Tio pinnar i luften

Småsagor på de nationella minoritetsspråken, URlänk till annan webbplats

Bokgåvor från Kulturrådetlänk till annan webbplats, beställ böcker kostnadsfritt på nationella minoritetsspråk, se längst ned på sidan som länkas till.

Läromedel och webbresurser för skolan

Nya perspektiv inom ämnet modersmål, publikation

Barnsånger på jiddischlänk till annan webbplats, Jiddischförbundets webbplats

Mitt språklänk till annan webbplats

Bildtema, norsk startsidalänk till annan webbplats

UR:s program på fler språklänk till annan webbplats, minoritetsspråk

Tio pinnar i luften

Läromedel i nationella minoritetsspråk, Institutet för språk och folkminnenlänk till annan webbplats

Finska berättelser från Bergslagen, Lindesbergs kommunlänk till annan webbplats

Småsagor på de nationella minoritetsspråken, URlänk till annan webbplats

Bokgåvor från Kulturrådetlänk till annan webbplats, beställ böcker kostnadsfritt på nationella minoritetsspråk, se längst ned på sidan som länkas till.

Kursplaner, betyg och bedömning

Elever i högre årskurser som nyligen påbörjat undervisning i nationella minoritetsspråk kan ha svårt att uppnå kunskapskraven för årskurs 6 och 9. Men betyget i det nationella minoritetsspråket behöver inte räknas med om det sänker elevens meritvärde. Vid ansökan till gymnasieskola beräknas elevens meritvärde på de sexton bästa betygen.

Kursplaner för de nationella minoritetsspråken, grundskola

Kursplaner för modersmålsundervisning, gymnasiet (gäller även för nationella minoritetsspråken)länk till annan webbplats

Stöd för dig som ska informera om nationella minoriteter och modersmål som nationellt minoritetsspråk, förskola och skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konkreta tips
Senast uppdaterad 31 januari 2020