Så funkar uppföranderätten

Det behövs alltid tillstånd att framföra en teaterpjäs eller musikal som skyddas av upphovsrätten. Upphovsrätten för ett verk gäller fram till att upphovspersonen har varit död i 70 år. Detta gäller även för översättningar, dramatiseringar och liknande.

Konkreta tips

Tillstånd behövs inte för verk som du eller dina elever själva har skrivit. Om verket är skyddat av upphovsrätten behöver du tillstånd när du vill

 • framföra en teaterpjäs eller musikal tillsammans med dina elever i skolan – även om det sker i ett undervisningssammanhang
 • kopiera upp ett helt manus till varje elev

Kontakta Sveriges Dramatikerförbund Länk till annan webbplats. för mer information.

Amatörteatrarnas Riksförbund (ATR) Länk till annan webbplats. bevakar alla spelrättigheter för amatörteatersektorn i Sverige. I deras pjäsbibliotek finns över 6000 pjäser och musikaler till uthyrning. På webbplatsen står det:

" När det gäller skyddat teaterverk som uppförs av elever i en skola kan det i allmänhet visas utan tillstånd för den egna skolans elever och övrig skolpersonal. Antalet publik får då inte överstiga 50 personer. Då får inte affischering eller annonsering utanför skolan förekomma. Om elevernas föräldrar har tillträde är föreställningen att betrakta som offentlig och då måste tillstånd inhämtas. Generellt är kopiering, eller avskrift av pjäshäften, förbjudet. Kopiering medges dock i erforderligt antal exemplar i samband med att uppföranderätt erhålles. Sådana kopior får inte spridas till andra än de i produktionen engagerade."

Pjäsbiblioteket på ATR:S webbplats Länk till annan webbplats.

Information om uppföranderätt på ATR:S webbplats Länk till annan webbplats.

Dramawebben Länk till annan webbplats. innehåller en katalog över svensk upphovsrättsligt fri dramatik från 1600-talet fram till modern tid. Katalogen omfattar cirka 500 pjäser i olika fulltextversioner.

Senast uppdaterad 06 september 2021
 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för texter i skolan

  Den här guiden reder ut vad lärare och elever får göra med andras texter med stöd av Skolkopieringsavtalet.

 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för musik i skolan

  Om du och dina elever vill spela musik i klassrummet eller i övriga skolan måste du följa vissa regler. Viss musik är fri att spela medan annan kräver tillstånd eller licens.

 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för bilder i skolan

  När du och dina elever fotograferar eller skapar egna bilder bestämmer ni själva hur ni vill använda bilderna. För att kopiera och dela andra personers bilder i undervisning behövs tillstånd.