Skolverket

Så funkar upphovsrätten för texter

För att kopiera och sprida texter behöver skolor tillstånd via ett avtal. Guiden reder ut vad lärare och elever får göra med stöd av detta avtal.

Skolkopieringsavtalet

Alla kommunala förskolor och skolor har Skolkopieringsavtalet som tecknas med Bonus Copyright Access. Det kan även tecknas av fristående skolor. Avtalet gäller texter, bilder och noter från offentliggjort svenskt och utländskt material.

Det här gäller när originalet är en pappersutgåva

Vill du fotokopiera eller skanna exempelvis ur en bok, tidning, häfte gäller 15/15-regeln. Den innebär att du får kopiera högst 15 procent av materialet men inte mer än 15 sidor.

Om ett kapitel är upp till tre sidor längre än så, får hela kapitlet kopieras. Du får kopiera ett exemplar till varje elev och några till dig själv. Dessutom får du göra en papperskopia av ett helt verk till dig själv. Däremot får boken inte kopieras och sparas i digital form.

Det här gäller när originalet är digitalt

 • Göra utskrifter motsvarande 15 sidor i A4-format från en och samma digitala källa och kopiera ett exemplar till varje elev och några extra till dig själv.
 • Ladda ner det från internet.
 • Kopiera för att lägga in i presentationer för undervisning. Presentationsbilder får skrivas ut och delas mellan elever och lärare
 • Spara originalet digitalt på skolans slutna interna nätverk och på USB-minne eller liknande.
 • Mejla den inom undervisningsgruppen.
 • Lägga ut verket på skolans interna nätverk så att den aktuella undervisningsgruppen kan komma åt det under det aktuella kalenderhalvåret
 • Göra enstaka kopior av noter enligt 15/15-regeln till personer som ska medverka vid ett musikframträdande som visas för skolans lärare, elever och elevernas anhöriga.

Rätten att kopiera och dela material från en och samma förlaga enligt avtalet gäller ett kalenderhalvår. Obs! Information om upphovspersonens namn och källa bör frampå på lämpligt sätt på eller i anslutning till kopiorna. 

Det här ingår inte i Skolkopieringsavtalet

Trots att skolan har ett Skolkopieringsavtal finns viss kopiering som du inte får göra. Du får inte

 • kopiera för att ersätta läromedel, bara för att komplettera
 • kopiera ur arbetsböcker, övningsböcker och liknande engångsmaterial. Enstaka fråga eller övning inför prov går bra att kopiera
 • publicera kopior av andras skyddade texter på nätet
 • kopiera material där rättighetshavaren har meddelat förbud mot kopiering och tillgängliggörande
 • kopiera och dela e-läromedel. E-läromedel regleras i separat avtal mellan skolan och e-läromedlets utgivare
 • kopiera datorprogram
 • kopiera körmaterial och lösa stämmor som ingår i ensemble/orkestermaterial och som finns att hyra eller köpa
 • kopiera noter med eller utan sångtext för att använda vid offentlig konsert
 • dela ut kopierade sångtexter av skyddade verk till åhörarna.
 • kopiera (spela in, ladda ned etc.) rörlig bild och inspelade verk.

Fria texter som undervisningsmaterial

Du får använda vissa texter även för publicering på internet. Till exempel kan du använda texter med Creative Commons-licens. Där har upphovspersonen, via en licens, talat om hur texten får användas och spridas.

Du får använda texter från Wikipedia utan att fråga om lov. Samma sak gäller för allmänna handlingar som lagar och förordningar. Däremot måste du vara uppmärksam om handlingen innehåller dikter, bilder och kartor. Dessa är skyddade och får därmed inte användas fritt.

Vill du använda gamla texter går det bra om skyddstiden har gått ut. Skyddstiden går ut 70 år efter författarens död. Observera om ni vill använda en översatt text skall både ursprungsförfattare och översättare tillfrågas.

På skolans slutna nätverk är det tillåtet att spara det som lärare och elever har kopierat enligt 15/15-regeln. Sparat material kan alltså användas i skolarbetet i den undervisningsgrupp som kopieringen och lagringen har gjorts för.

När materialet ligger på det slutna nätverket är det viktigt att det tydligt framgår från vilken källa materialet är hämtat och vem som är upphovsman.

Om du som lärare senare vill använda samma material till andra elever måste du kontrollera ursprungskällan. Detta för att vara säker på att den nya användningen fortfarande är tillåten enligt Skolkopieringsavtalet.

Skolboksantologier

Skolor har rätt att framställa samlingsverk utan tillstånd från de upphovspersoner vars verk ska ingå i antologin. Däremot har upphovspersonen rätt till ersättning.


Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande i skolorna skolorna fr. o. m. 2018, på Bonus Copyright Access webbplats länk till annan webbplats

Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande i friskolor fr. o. m. 2018, på Bonus Copyright Access webbplatslänk till annan webbplats

Kopieringsregler för skolan, på Bonus Copyright Access webbplatslänk till annan webbplats

Kopiera och dela skyddat material inom förskolan, på Bonus Copyright Access webbplatslänk till annan webbplats

Kopieringsregler för friskolor, på Bonus Copyright Access webbplatslänk till annan webbplats

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Skolboksantologier, på Bonus Copyright Access webbplatslänk till annan webbplats

Checklistan för Skolboksantologier, på Bonus Copyright Access webbplatslänk till annan webbplats