Så funkar upphovsrätten för bilder

När du och dina elever fotograferar eller skapar egna bilder bestämmer ni själva hur ni vill använda bilderna. För att kopiera och dela andra personers bilder i undervisning behövs tillstånd. För skolornas del löses detta genom Skolkopieringsavtalet. Den här guiden reder ut vad lärare och elever får göra med stöd av det avtalet.

Skolkopieringsavtalet

Alla kommunala förskolor och skolor har Skolkopieringsavtalet som tecknas med Bonus Copyright Access. Det kan även tecknas av fristående skolor. Avtalet ger lärare och elever rätt att kopiera och dela skyddade texter, bilder och noter som offentliggjorts i Sverige eller i utlandet. Enligt avtalet jämställs varje person som har en pedagogisk funktion, till exempel skolbibliotekarier, med en lärare och får därför kopiera och dela till eleverna.

För att få kopiera och dela inspelad musik, film, radio- och TV-program behövs andra avtal.

Konkreta tips

Det här gäller för användning av bilder

Ibland vill du som lärare eller dina elever använda bilder som är upphovsrättsligt skyddade i undervisningen. Det har ni rätt till förutsatt att Skolkopieringsavtalet följs.

Skolkopieringsavtalet ger skolans lärare och elever viss rätt att

 • kopiera bilder och illustrationer enligt 15/15-regeln, exempelvis genom att ladda ner, fotokopiera, skriva ut och skanna
 • lägga in och spara bilder i en presentation för undervisning , visa presentationen för elever i klassrummet, dela ut åhörarkopior i undervisningsgruppen eller via skolans slutna nätverk vars access är begränsad till skolans personal, elever och vårdnadshavare
 • kopiera in bilder enligt 15/15-regeln i ett eget undervisningsmaterial som man delar ut till eleverna
 • ta in bilder och texter i elevarbete under förutsättning att elevarbetet inte sprids till andra än undervisningsgruppen inom skolan. Med elevens godkännande får elevarbeten sitta uppe när skolan har öppet hus. Det gör inte någon skillnad om elevarbetet innehåller visst mått av material som kopierats med stöd av Skolkopieringsavtalet.

15/15-regeln innebär att du får kopiera eller skanna och dela högst 15 procent av antalet sidor från en och samma bok eller annan pappersförlaga men inte mer än 15 sidor, per elev och per kalenderhalvår.

Ur en och samma bok på 100 sidor kan du alltså kopiera eller skanna 15 sidor, och är boken eller skriften på 60 sidor kan du kopiera eller skanna 9 sidor (15 procent) per elev och kalenderhalvår.

Ur en och samma digitala förlaga får du kopiera motsvarande 15 A4 sidor per elev och per kalenderhalvår.

Upphovspersonens namn och källan

 • Kom ihåg att ange upphovspersonens namn och källan på eller i anslutning till de kopierade bilderna.

Det här ingår inte i Skolkopieringsavtalet

 • kopiera för att ersätta inköp av förlagsutgivna läromedel
 • kopiera ur tryckta förlagsutgivna arbetsböcker, övningsböcker och liknande engångsmaterial. Enstaka fråga eller övning för prov går bra att kopiera
 • kopiera material där rättighetshavaren har meddelat förbud mot kopiering och tillgängliggörande
 • Ljud och rörlig bild omfattas inte av Skolkopieringsavtalet. Se upphovsrättsguiderna om musik respektive film, tv- och radioprogram.
 • Publicering av andras skyddade bilder på internet (för detta måste upphovspersonen eller rättighetshavaren ge tillstånd)

Bilder som kan publiceras utan tillstånd på internet

Skolkopieringsavtalet tillåter inte att ni lägger ut andras upphovsrättsskyddade bilder på internet. Men det finns några undantag, det vill säga bilder som vem som helst kan publicera på sin webbplats eller i sociala medier.

 • Egna bilder.
 • Creative Commons-licensierade bilder, det vill säga bilder där upphovspersonen angett med CC-licensmärkningar eller symboler hur verket får användas.
 • Bilder där det står tydligt uttryckt att bilderna får spridas fritt, även på nätet. Det finns till exempel arkiv med fria bilder.
 • Gamla bilder där skyddstiden har gått ut.

I övrigt kan det variera huruvida bilden är tillåten att använda eller inte. Ett tips är att se om innehavaren till webbplatsen eller fotografen informerar om hur bilderna får användas. Om det inte står någonstans kan du mejla och fråga.

Rättigheter för konstverk och byggnader

När det gäller konstverk så måste du fråga konstnären om lov innan du sprider verket på nätet eller använder det i ett kommersiellt syfte.

Vissa motiv är alltid tillåtna att använda. I Sverige är det tillåtet att avbilda, måla av eller fotografera byggnader och konstverk som är stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus. Du kan läsa mer om konstverk i 24§§ i upphovsrättslagen.

Om byggnader: Fortsatt panoramafrihet - men inte i hela i EU på Fotosidan Länk till annan webbplats.
Om konstverk: Högsta domstolen: Att sprida bilder på offentlig konst på nätet på idg.se Länk till annan webbplats.

Rättigheter för bilder på människor och figurer

Om människor i reklam: Lag (1978:800) om namn och bild i reklam, Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.
Om hantering av personuppgifter, t. ex. människors namn, bild, personnummer: Rättslig grund för personuppgiftsbehandling på Integritetsskydds myndighetens webbplats Länk till annan webbplats.
Om Wikipedia: Att återanvända material från Wikipedia på Wikipedias webb Länk till annan webbplats.
Om Nationalencyklopedin: Upphovsrätt och NE.se Länk till annan webbplats.
Om upphovsrättsskyddade figurer: Måla egna Bamsefigurer och ha med i film, Bildleverantörernas förenings webbplats Länk till annan webbplats.

Verktyg

Upphovsrättsskolan, PRV
Länk till annan webbplats.

Hitta fria bilder med hjälp av Googles sökfilter, Karolinska institutets instruktionsblad Pdf, 396 kB, öppnas i nytt fönster.

Upphovsrätt – ett lektionspaket från Statens medieråd Länk till annan webbplats.


Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 08 augusti 2023