Så funkar upphovsrätten för bilder

När du och dina elever fotograferar eller skapar egna bilder bestämmer ni själva hur ni vill använda bilderna. För att kopiera och dela andra personers bilder i undervisning behövs tillstånd. För skolornas del löses detta genom skolkopieringsavtalet.

Skolkopieringsavtalet

Alla kommunala förskolor och skolor har Skolkopieringsavtalet som tecknas med Bonus Copyright Access. Det kan även tecknas av fristående skolor. Avtalet ger rätt att kopiera och dela offentliggjorda texter, bilder och noter för undervisningen. Både svenskt och utländskt upphovsrättsskyddat material omfattas av avtalet.

Det här gäller för användning av bilder

Ibland vill du som lärare eller dina elever använda bilder som är upphovsrättsskyddade i undervisningen. Det har lärare och elever rätt till förutsatt att Skolkopieringsavtalet följs. Skolkopieringsavtalet ger lärare och elever viss rätt att kopiera bilder, exempelvis genom att ladda ner, fotokopiera, skriva ut och skanna. Det går också bra att lägga in och spara bilder i en PowerPoint-presentation, visa presentationen för elever i klassrummet, dela ut åhörarkopior i undervisningsgruppen eller via skolans slutna nätverk vars access är begränsad till skolans personal, elever och vårdnadshavare.

Lärare och elever får fotokopiera eller skanna exempelvis ur en bok, tidning eller ett häfte enligt 15/15-regeln. 15/15-regeln innebär att man får kopiera 15 procent, högst 15 sidor ur en och samma förlaga, per elev och kalenderhalvår.

Lärare och elever får göra så många kopior att varje elev får var sitt och läraren själv får några.

Från digital förlaga får lärare och elever kopiera motsvarande 15 sidor i A4-format från en och samma digitala förlaga, per elev och kalenderhalvår.

Ur förlagsutgivna läromedel får lärare och elever kopiera för att komplettera en normal tillgång på förlagsutgivna läromedel i undervisningen, inte för att ersätta eller minska inköp av sådant läromedel.

Ur tryckt förlagsutgivet engångsmaterial exempelvis övningsböcker eller arbetshäften får endast enstaka fråga kopieras för prov.

Audio eller audiovisuella verk omfattas inte av Skolkopieringsavtalet. Dock får lärare och elev kopiera och dela enstaka stillbild från videogram eller film.

Skolkopieringsavtalet omfattar inte digitalt lagrade verk, till exempel ett bildarkiv eller e-läromedel, om skolan ingått annat avtal med rättighetshavare som reglerar sådan kopiering och tillgängliggörande.

Kom ihåg! Ange upphovspersonens respektive fotografens namn och källan på eller i anslutning till kopian.

Skolkopieringsavtalet tillåter inte att ni lägger ut andras upphovsrättsskyddade bilder på internet. Men det finns några undantag, det vill säga bilder som vem som helst kan publicera på sin webbplats eller i sociala medier.

Bilder som kan publiceras utan tillstånd på nätet

  • Egna bilder.
  • Creative Commons-licensierade bilder.
  • Gamla bilder där skyddstiden har gått ut.
  • Bilder där det står tydligt uttryckt att bilderna får spridas fritt, även på nätet. Det finns till exempel arkiv med fria bilder.

För gamla bilder har skyddstiden har gått ut då det har gått 70 år sedan upphovspersonen dog. Som exempel kan nämnas gamla vykort eller bilder i böcker och tidningar. Gäller det fotografiska bilder måste det ha gått 50 år sedan fotot togs. För foton tagna före 1996 gäller skyddstider på 25 respektive 50 år. På foton tagna efter 1996 gäller 50 och 70 år.

I övrigt kan det variera huruvida bilden är tillåten att använda eller inte. Ett tips är att se om innehavaren till webbplatsen har en sida som förklarar hur bilderna får användas. Det kan till exempel handla om företag, bokförlag eller myndigheter. Om det inte står någonstans kan du mejla och fråga.

Rättigheter för konstverk och byggnader

När det gäller konstverk så måste du fråga konstnären om lov innan du sprider verket på nätet eller använder det i ett kommersiellt syfte.

Vissa motiv är alltid tillåtna att använda. I Sverige är det tillåtet att avbilda, måla av eller fotografera byggnader och konstverk som är stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus.

Om byggnader: Fortsatt panoramafrihet - men inte i hela i EU på Fotosidanlänk till annan webbplats
Om konstverk: Högsta domstolen: Att sprida bilder på offentlig konst på nätet på idg.selänk till annan webbplats
Om konstcitat: Konstcitat på Bonus Copyright Access webbplatslänk till annan webbplats

Rättigheter för bilder på människor och figurer

Om människor i reklam: Lag (1978:800) om namn och bild i reklam, Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats
Om hantering av personuppgifter, t. ex. människors namn, bild, personnummer: Dataskyddsförordningen (GDPR) på Datainspektionnens webbplatslänk till annan webbplats
Om Wikipedia: Att återanvända material från Wikipedia på Wikipedias webblänk till annan webbplats
Om Nationalencyklopedin: Upphovsrätt och NE.selänk till annan webbplats
Om upphovsrättsskyddade figurer: Måla egna Bamsefigurer och ha med i film, Bildleverantörernas förenings webbplatslänk till annan webbplats

Verktyg

Upphovsrättsskolan från Patent- och registreringsverket, PRV, innehåller inspirerande material och pedagogiska övningar för elever på grundskolan, lärare och lärarstudenter.

Upphovsrättsskolan, PRV
länk till annan webbplats

Hitta fria bilder med hjälp av Googles sökfilter, Karolinska institutets instruktionsbladPDF (pdf, 396 kB)

Upphovsrätt – ett lektionspaket från Statens medierådlänk till annan webbplats

Relaterat

Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande i skolorna fr. o. m. 2018 på Bonus Copyright Access webbplats, Bonus Copyright webbplatslänk till annan webbplats

Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande i friskolor fr o m 2018 på Bonus Copyright Access webbplatslänk till annan webbplats

Frågor och svar om kopiering i grund- och gymnasieskolor, Bonus Copyright Access webbplatslänk till annan webbplats

Tio frågor om lag och rätt, Svenska Fotografers Förbunds webbplatslänk till annan webbplats

Frågor och svar om bildrättigheter, webbplatsen Bildupphovsrättlänk till annan webbplats

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 augusti 2019