Så funkar upphovsrätten för film, radio och tv-program

När du använder radio, tv och film i undervisningen måste du följa vissa regler. De gäller oavsett om materialet tillhandahålls i analog form eller via nätet.

Konkreta tips

Film, radio- och tv-program som du kan visa utan tillstånd

Att låta eleverna titta på film, se ett tv-program eller lyssna på radio brukar vara ett uppskattat inslag i undervisningen. Det finns material som du kan visa eller lyssna till i klassrummet utan tillstånd, till exempel:

 • Filmer och program som ni själva har gjort och som bara innehåller eget material.
 • Filmer som är märkta med en Creative Commons-licens (CC). Det finns sex olika licenser. Även videoplattformar som YouTube och Vimeo kan innehålla filmklipp med CC-licens.
 • Filmer som är hyrda eller köpta från bolag som distribuerar film med institutionella rättigheter.
 • Filmer/program eller strömmande filmer/program som har förmedlats till skolan via kommunal/regional mediecentral eller annan aktör som skolan/kommunen har avtal/licens med.
 • Kort filmsnutt eller ett inslag från ett tv-program för att illustrera något i undervisningen. Enligt upphovsrättslagen har vi rätt att citera utan att skaffa tillstånd först.
 • Program och inslag som finns på SVT:s webbplats och tjänster som SVT Play, Öppet arkiv, SVT Barn och svt.se.
 • YouTube- och Vimeo-filmer som är lagligt publicerade.

När det gäller UR-program så finns många av dem tillgängliga i olika slutna nätverk som man behöver inloggning till för att komma åt. Skolor som via kommunen eller själva har avtal med en mediecentral eller annan aktör kan få tillgång till programmen där.

Access/Mediecentraler, på webbplatsen UR Skola Länk till annan webbplats.

Film, radio- och tv-program som kräver tillstånd för att visa

Det finns också filmer och inslag som kräver tillstånd för att visa i undervisningen. Antingen får du tillstånd direkt från upphovspersonerna eller så krävs licens eller avtal. Det material du måste ha tillstånd för att visa är:

 • Filmer som du köpt eller hyrt i butik, eftersom de är avsedda för privat bruk.
 • Filmer som du har lånat på ett bibliotek, i fysisk format eller strömmande.
 • Filmer som du har laddat ner från lagliga filmtjänster och som är avsedda för privat bruk.
 • Filmer som du strömmar från lagliga strömningstjänster och som är avsedda för privat bruk.
 • Inspelade eller kopierade radio- och tv-program.

För att skolor ska få spela in måste kommunen eller den fristående skolan teckna ett skolbandningsavtal med Copyswede. Avtalet ger rätt till inspelning av radio- och tv-program från SVT, TV4 och SR för användning i undervisningen.

Inspelning i undervisningssyfte, på Copyswedes webbplats Länk till annan webbplats.

Streama lagligt, Patent- och registreringsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Verktyg

Upphovsrättsskolan från Patent- och registreringsverket, PRV, innehåller inspirerande material och pedagogiska övningar för elever på grundskolan, lärare och lärarstudenter.

Upphovsrättsskolan, PRV Länk till annan webbplats.

Upphovsrätt – ett lektionspaket från Statens medieråd Länk till annan webbplats.

Creative Commons upphovsrättslicenser Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 08 augusti 2023
 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för musik i skolan

  Om du och dina elever vill spela musik i klassrummet eller i övriga skolan måste du följa vissa regler. Viss musik är fri att spela medan annan kräver tillstånd eller licens.

 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för texter i skolan

  Den här guiden reder ut vad lärare och elever får göra med andras texter med stöd av Skolkopieringsavtalet.

 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för bilder i skolan

  När du och dina elever fotograferar eller skapar egna bilder bestämmer ni själva hur ni vill använda bilderna. För att kopiera och dela andra personers bilder i undervisning behövs tillstånd.