Så funkar upphovsrätten för musik

När du och dina elever skapar egen musik bestämmer ni själva hur ni vill använda det ni skapat. För att använda och spela andra personers musik måste ni följa vissa regler. Den här guiden reder ut hur upphovsrätt för musik fungerar i skolan.

Rättigheter för upphovsrättsskyddad musik

Det finns olika regler för musik som är upphovsrättsskyddad. Det som avgör är hur du ska använda musiken.

Musik i undervisningen

Musik får användas i undervisningssyfte utan att du behöver något tillstånd. Det gäller musik som ni lyssnar på eller framför i klassrummet. Ska ni däremot arrangera en elevkonsert eller spela musik i allmänna utrymmen så behöver skolan en licens. Med allmänna utrymmen avses exempelvis korridorer, matsal eller kafeteria.

Om det inte är någon utomstående som gör inspelningen får du dessutom spela in lärares och elevers egna liveframträdanden. Däremot får du inte kopiera musiken eller inspelningarna och sprida dem vidare. Att använda Youtube-inslag i undervisningen är tillåtet, förutsatt att klippet i sig är lagligt.

Bakgrundsmusik, skoldiskotek och konserter

Kommunen eller skolan kan välja att teckna olika licenser, där varje licens omfattar en viss typ av användning. Det kan till exempel handla om att ni vill spela bakgrundsmusik i skolans allmänna utrymmen eller arrangera ett skoldiskotek eller en elevkonsert.

Musik inom skola och utbildning, på Stim:s webbplats Länk till annan webbplats.

Detta ingår i MiM-licens

 • lägga in musik i bild- och filmproduktioner
 • lägga in musik i PowerPoint-presentation
 • spela in skolkonserter och kopiera högst 35 exemplar till elever, lärare och målsmän
 • använda musik i skolans interna radio- och tv-sändningar och (det gäller även webbradio och webb-tv på skolans webbplats)
 • lagra egna produktioner med musik på skolans datorer eller server
 • sprida lärares och elevers egna ljud- och bildproduktioner genom nedladdning eller streaming via skolans webbplats
 • lägga ut musik den egna webbplatsen för internt bruk
 • lägga ut musik och YouTube-filmer (om förlagan är laglig) på skolans webbplats
 • lägga ut en musikvideo som eleverna gjort (där andras skyddade musik ingår) på YouTube.

Detta ingår inte i MiM-licens

Nedanstående aktiviteter ingår inte i MiM-licensen, utan kräver andra avtal eller separat licens.

 • kopiering av noter och texter
 • uppsättningar av musikaler mm
 • kopiering av tv-program
 • framföranden till allmänheten
 • försäljning av cd- och dvd-utgåvor av elevers framförande av skyddad musik
 • användning av Spotify för uppspelning av musik i skolans allmänna utrymmen (för mer information kontakta stim@stim.se)
Konkreta tips
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 08 augusti 2023
 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för film, radio och tv-program i ...

  När du använder radio, tv och film i undervisningen måste du följa vissa regler. De gäller oavsett om materialet tillhandahålls i analog form eller via nätet.

 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för bilder i skolan

  När du och dina elever fotograferar eller skapar egna bilder bestämmer ni själva hur ni vill använda bilderna. För att kopiera och dela andra personers bilder i undervisning behövs tillstånd.

 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för texter i skolan

  Den här guiden reder ut vad lärare och elever får göra med andras texter med stöd av Skolkopieringsavtalet.