Så funkar upphovsrätten för texter

För att kopiera och sprida texter behöver skolor tillstånd. Guiden reder ut vad lärare och elever får göra med stöd av skolkopieringsavtalet.

Skolkopieringsavtalet

Alla kommunala förskolor och skolor har Skolkopieringsavtalet som tecknas med Bonus Copyright Access. Det kan även tecknas av fristående skolor. Avtalet omfattar skyddade texter, bilder och noter som offentliggjorts i Sverige eller i utlandet.

Det här gäller när originalet är en pappersutgåva

Lärare och elever får fotokopiera eller skanna exempelvis ur en bok, tidning eller ett häfte enligt 15/15-regeln. Det innebär att du får kopiera 15 procent, högst 15 sidor ur en och samma förlaga per elev och kalenderhalvår.

Om du behöver kopiera ett avsnitt som omfattar högst tre sidor utöver ovan angivna begränsningsregel är det trots begränsningsregeln tillåtet att kopiera och dela ytterligare tre sidor för att kapitlet eller artikeln ska bli fullständigt. Du kan alltså som mest kopiera 18 sidor ur en skrift som är minst 100 sidor. Är skriften 60 sidor får du som mest kopiera 11 sidor.

Läraren får kopiera ett exemplar till varje elev och några till sig själv.

Dessutom får du som lärare göra en papperskopia av ett helt verk, till exempel en hel bok, till dig själv för din undervisning. Däremot får du inte spara hela boken i digital form

Det här gäller när originalet är digitalt

Lärare och elever får kopiera motsvarande 15 sidor i A4-format från en och samma digitala källa per elev och kalenderhalvår, till exempel

 • skriva ut och dela ut papperskopior
 • ladda ner från internet
 • mejla
 • lägga in i en presentation (Power-Point) som används i undervisningen
 • spara på skolans slutna nätverk, USB- minne eller liknande.

Kopiorna får delas i en undervisningsgrupp mellan skolans elever och lärare eller läggas upp på slutet nätverk, vars access är begränsad till skolans personal, elever och elevernas vårdnadshavare.

Upphovsmannens namn och källan

Kom ihåg att ange upphovspersonens namn och källan på eller i anslutning till kopiorna.

Det här ingår inte i Skolkopieringsavtalet

Trots att skolan har ett Skolkopieringsavtal finns viss kopiering som du inte får göra. Du får inte

 • kopiera för att ersätta inköp av förlagsutgivna läromedel
 • kopiera ur tryckta förlagsutgivna arbetsböcker, övningsböcker och liknande engångsmaterial. Enstaka fråga eller övning inför prov går bra att kopiera
 • dela kopiorna till andra än skolans personal, elever och elevernas vårdnadshavare, t.ex. publicera kopiorna på internet
 • kopiera material där rättighetshavaren har meddelat förbud mot kopiering och tillgängliggörande
 • kopiera och dela e-läromedel. E-läromedel regleras i separat avtal mellan skolan och e-läromedlets utgivare
 • dela ut kopior av skyddade verk till åhörare
 • kopiera (spela in, ladda ned etc.) rörlig bild och inspelade verk.

Fria texter som undervisningsmaterial

Du får använda vissa texter även för publicering på internet. Till exempel kan du använda texter med Creative Commons-licens. Där har upphovspersonen, via en licens, talat om hur texten får användas och spridas.

Du får använda texter från Wikipedia utan att fråga om lov. Samma sak gäller för många, men inte alla, allmänna handlingar. Däremot måste du vara uppmärksam om den allmänna handlingen innehåller dikter, bilder och kartor. Dessa är skyddade och får därmed inte användas fritt. Svenska lagar och förordningar saknar upphovsrättsligt skydd och får kopieras fritt.

Vill du använda gamla texter går det bra om skyddstiden har gått ut. Skyddstiden går ut 70 år efter författarens död. Observera om ni vill använda en översatt text skall både ursprungsförfattare och översättare tillfrågas.

Se också ett lektionspaket om upphovsrätt från Statens medierådlänk till annan webbplats

Skolboksantologier

Skolor har viss rätt att framställa samlingsverk utan tillstånd från de upphovspersoner vars verk ska ingå i antologin. Däremot har upphovspersonen rätt till ersättning.

Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande i skolorna skolorna fr. o. m. 2018, på Bonus Copyright Access webbplats länk till annan webbplats

Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande i friskolor fr. o. m. 2018, på Bonus Copyright Access webbplatslänk till annan webbplats

Kopieringsregler för skolan, på Bonus Copyright Access webbplatslänk till annan webbplats

Kopiera och dela skyddat material inom förskolan, på Bonus Copyright Access webbplatslänk till annan webbplats

Kopieringsregler för friskolor, på Bonus Copyright Access webbplatslänk till annan webbplats

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Skolboksantologier, på Bonus Copyright Access webbplatslänk till annan webbplats

Checklistan för Skolboksantologier, på Bonus Copyright Access webbplatslänk till annan webbplats

Verktyg

Upphovsrättsskolan från Patent- och registeringsverket, PRV, innehåller inspirerande material och pedagogiska övningar för elever på grundskolan, lärare och lärarstudenter.

Upphovsrättsskolan, PRVlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 augusti 2019
 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för musik i skolan

  Om du och dina elever vill spela musik i klassrummet eller i övriga skolan måste du följa vissa regler. Viss musik är fri att spela medan annan kräver tillstånd eller licens.

 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för film, radio och tv-program i ...

  När du använder radio, tv och film i undervisningen måste du följa vissa lagar. De gäller oavsett om materialet tillhandahålls i analog form eller via nätet.

 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för bilder i skolan

  När du och dina elever fotograferar eller skapar egna bilder bestämmer ni själva hur ni vill använda bilderna. För att kopiera och dela andra personers bilder i undervisning behövs tillstånd.