Så funkar upphovsrätten för texter

Den här guiden reder ut vad lärare och elever får göra med andras texter med stöd av Skolkopieringsavtalet.

Skolkopieringsavtalet

När du och dina elever skriver egna texter bestämmer ni själva hur ni vill använda texterna. För att kopiera och dela andra personers texter behöver skolor tillstånd. För skolornas del löses detta genom Skolkopieringsavtalet. Enligt avtalet jämställs varje person som har en pedagogisk funktion, till exempel skolbibliotekarier, med en lärare och får därför kopiera och dela till eleverna.

Alla kommunala förskolor och skolor har Skolkopieringsavtalet som tecknas med Bonus Copyright Access. Det kan även tecknas av fristående skolor. Avtalet ger rätt att kopiera och dela skyddade texter, bilder och noter som offentliggjorts i Sverige eller i utlandet. För att få kopiera och dela inspelad musik, film, radio- och TV-program behövs andra avtal.

Konkreta tips

När originalet är en pappersutgåva

Lärare och elever får fotokopiera eller skanna exempelvis ur en bok, tidning eller ett häfte enligt 15/15-regeln. Det innebär att du får kopiera 15 procent, högst 15 sidor ur en och samma förlaga per elev och kalenderhalvår.

Om du behöver kopiera ett avsnitt som omfattar högst tre sidor utöver ovan angivna begränsningsregel är det trots begränsningsregeln tillåtet att kopiera och dela ytterligare tre sidor för att kapitlet eller artikeln ska bli fullständigt. Du kan alltså som mest kopiera 18 sidor ur en skrift som är minst 100 sidor. Är skriften 60 sidor får du som mest kopiera 12 sidor.

Som lärare får du kopiera ett exemplar till varje elev och några till dig själv.

Dessutom får du som lärare göra en papperskopia av ett helt verk, till exempel en hel bok, till dig själv för din undervisning. Däremot får du inte skanna eller spara boken i digital form

När originalet är digitalt

Lärare och elever får kopiera motsvarande 15 sidor i A4-format från en och samma digitala källa per elev och kalenderhalvår, till exempel

 • skriva ut och dela ut papperskopior
 • ladda ner från internet
 • lägga in i en presentation (Power-Point) som används i undervisningen
 • projicera och visa på skärm eller på annat sätt presentera i undervisning
 • skriva ut och dela ut åhörarkopior av digitala presentationsbilder
 • dela digitala presentationsbilder mellan lärare och elever i en undervisningsgrupp inom skolan
 • spara på skolans slutna nätverk, dit endast personalen, eleverna och vårdnadshavarna har access, USB-minne eller liknande
 • ta in illustrationer och texter i sitt elevarbete under förutsättning att elevarbetet inte sprids till andra än undervisningsgruppen inom skolan. Med elevens godkännande får elevarbeten sitta uppe när skolan har öppet hus. Det gör inte någon skillnad om elevarbetet innehåller visst mått av material som kopierats med stöd av Skolkopieringsavtalet.

Kopiorna får delas i en undervisningsgrupp mellan skolans elever och lärare via mejl eller läggas upp på slutet nätverk, vars access är begränsad till skolans personal, elever och elevernas vårdnadshavare.

Vid musikframträdande

 • För en offentlig konsert är det inte tillåtet att använda kopierade noter med eller utan sångtext. Om konserten är för skolans elever och elevernas anhöriga är det tillåtet att kopiera (i enlighet med övriga regler i avtalet) noter med eller utan sångtext till den eller de elever och lärare som ska medverka vid framförandet. Avtalet ger inte rätt att kopiera till publiken.
 • Det finns särskilda regler för kopiering inom musik- och kulturskolor

Upphovspersonens namn och källan

Kom ihåg att ange upphovspersonens namn och källan på eller i anslutning till kopiorna.

Det här ingår inte i Skolkopieringsavtalet

Trots att skolan har ett Skolkopieringsavtal finns viss kopiering som du inte får göra med stöd av det avtalet. Du får inte

 • kopiera för att ersätta inköp av förlagsutgivna läromedel
 • kopiera ur tryckta förlagsutgivna arbetsböcker, övningsböcker och liknande engångsmaterial. Enstaka fråga eller övning inför prov går bra att kopiera
 • kopiera material där rättighetshavaren har meddelat förbud mot kopiering och tillgängliggörande
 • kopiera körmaterial som säljs separat
 • kopiera lösa stämmor som ingår i instrumentalensemble- och orkestermaterial och som finns att köpa eller hyra. Om skolan äger materialet i sådan omfattning som krävs för repetitionsarbete och framförande, finns viss möjlighet att kopiera till enstaka elev eller lärare för att tillgodose ett tillfälligt praktiskt behov i en aktuell undervisningssituation, eller framförande inför skolans elever och elevernas anhöriga.
 • dela kopiorna i digital form till andra än skolans personal, elever och elevernas vårdnadshavare, till exempel publicera andras skyddade texter på internet
 • kopiera och dela e-läromedel. E-läromedel regleras i separat licensavtal mellan skolan och e-läromedlets utgivare. Om licensavtalet inte reglerar kopieringsfrågan är det tillåtet att kopiera och dela e-läromedlet i enlighet med 15/15-regeln i Skolkopieringsavtalet. Finns däremot speciella kopieringsregler i licensavtalet från utgivaren av e-läromedlet gäller dessa.
 • dela ut kopior av skyddade verk till åhörare/publik
 • kopiera artiklar eller annat skyddat material för att dela ut på föräldramöte
 • kopiera datorprogram och datorspel
 • kopiera (spela in, ladda ned etc.) rörlig bild och inspelade verk. Här krävs separata avtal.
 • ändra eller bearbeta skyddade texter och bilder. Skolkopieringsavtalet ger bara rätt att kopiera och dela verket i den form det finns tillgängligt.

Fria texter som undervisningsmaterial

Du får använda vissa texter även för publicering på internet. Till exempel kan du använda texter med Creative Commons-licens. Där har upphovspersonen, via en licens, talat om hur texten får användas och spridas.

Du får använda texter från Wikipedia utan att fråga om lov. Samma sak gäller för många, men inte alla, allmänna handlingar. Däremot måste du vara uppmärksam om den allmänna handlingen innehåller dikter, bilder och kartor. Dessa är skyddade och får därmed inte användas fritt. Svenska lagar och förordningar saknar upphovsrättsligt skydd och får kopieras fritt.

Vill du använda gamla texter går det bra om skyddstiden har gått ut. Skyddstiden går ut 70 år efter författarens död. Observera om ni vill använda en översatt text skall både ursprungsförfattare och översättare tillfrågas.

Skolboksantologier

Skolor har viss rätt att framställa samlingsverk utan tillstånd från de upphovspersoner vars verk ska ingå i antologin. Däremot har upphovspersonen rätt till ersättning.

Verktyg

Upphovsrättsskolan från Patent- och registreringsverket, PRV, innehåller inspirerande material och pedagogiska övningar för elever på grundskolan, lärare och lärarstudenter. Statens medieråd har ett lektionspaket om upphovsrätt.

Upphovsrättsskolan, på PRV:s webbplats Länk till annan webbplats.

Lektionspaket om upphovsrätt , på Statens medieråds webbplats Länk till annan webbplats.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 08 augusti 2023
 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för musik i skolan

  Om du och dina elever vill spela musik i klassrummet eller i övriga skolan måste du följa vissa regler. Viss musik är fri att spela medan annan kräver tillstånd eller licens.

 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för film, radio och tv-program i ...

  När du använder radio, tv och film i undervisningen måste du följa vissa regler. De gäller oavsett om materialet tillhandahålls i analog form eller via nätet.

 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för bilder i skolan

  När du och dina elever fotograferar eller skapar egna bilder bestämmer ni själva hur ni vill använda bilderna. För att kopiera och dela andra personers bilder i undervisning behövs tillstånd.