Utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik

När barn och elever lär sig om naturvetenskap och teknik får de också verktyg för att undersöka och förstå frågor om hälsa och miljö samt tekniken i sin omgivning. Här kan du som lärare i grundskolan och gymnasieskolan hitta stöd för att utveckla din undervisning i ämnena.

Kunskaper i naturvetenskap och teknik lägger grunden för kompetenser som bidrar till teknisk, ekonomisk och hållbar utveckling i samhället. Genom att eleverna förstår vad kunskaperna vilar på, hur vi kan veta det vi vet inom naturvetenskap och teknik, kan också deras kritiska tänkande utvecklas. Det ger eleverna goda förutsättningar att aktivt delta i diskussioner om olika samhällsfrågor.

En föränderlig värld gör att du som lärare i naturvetenskap och teknik ständigt behöver utveckla din undervisning. Här har vi samlat resurser som kan ge stöd och inspiration i det arbetet.

Konkreta tips

Inspiration, stöd och kompetensutveckling

Här hittar du som är förskollärare, lärare i fritidshemmet eller förskoleklass, grundskolan, anpassade grundskolan, gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan material som kan inspirera dig till att prova nya saker i din undervisning i naturvetenskap och teknik.

Forskning och fördjupning

Forskning och fördjupning

Forskning

Skolverket samarbetar med olika högskolor och universitet för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom området.

Rapporter

I den här tematiska analysen visar Skolinspektionen på utmaningar och möjligheter till utveckling av undervisningen i de naturorienterande ämnena.

Stöd och inspiration från andra aktörer

Det finns många andra resurser från andra aktörer som kan fungera som stöd när du utvecklar din undervisning.

Kemilärarnas resurscentrum, KRC

KRC erbjuder stöd och resurser för elevaktiviteter, kemisäkerhet och andra frågor som rör kemiundervisningen i skolan.

Kemilärarnas resurscentrums webbplats Länk till annan webbplats.

Brand- och olycksutbildningar för 47 år: MSB:s utbildningsmaterial

MSB har tagit fram skolmaterial om brand och olyckor för barn i åldern 4–7 år samt samhällskunskap åk 1–3. Materialet omfattar elevmaterial, lärarhandledning, fakta och länktips.

Myndigheten för samhällsksydd och beredskap (MSB): utbildningsmaterial Länk till annan webbplats.

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning, Bioresurs

Bioresurs erbjuder stöd och resurser till lärare i förskola, skola och vuxenutbildning och verkar för ökat intresse för biologi och bioteknik.

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning, Bioresurs webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt resurscentrum för fysik, NRCF

På NRCF:s webbplats finns resurser för undervisning i fysik och astronomi och information om olika typer av fortbildning.

Nationellt resurscentrum för fysik, NRCF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, NATDID

NATDID gör forskning och beprövad erfarenhet från hela Sverige mer tillgänglig för personer som arbetar i förskola/skola genom att lyfta fram forskningsresultat och lärares erfarenheter kring naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, NATDID:s webbplats Länk till annan webbplats.

Naturvetenskap och teknik för alla, NTA

NTA erbjuder resurser för skolas naturvetenskap och teknikundervisning
samt fortbildning.

Naturvetenskap och teknik för alla, NTA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan, CETIS

På CETIS webbplats finns information om inspirationsmaterial, samarbetspartners, kompetensutveckling, tidskrift och andra stöd och resurser för teknikundervisningen.

Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan, CETIS:s webbplats Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tagit fram flera stödmaterial för skolan exempelvis En varmare värld.

En varmare värld, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI

SMHI erbjuder material kring klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning.

Skolmaterial om klimat, SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har faktablad och ämnesövergripande material om energi, klimat, hållbar konsumtion och naturnytta. Det finns även inspiration för skolor som vill arbeta med globala målen och Agenda 2030.

Lärande för planeten – Naturskyddsföreningen i skolan, Naturskyddsföreningens webbplats Länk till annan webbplats.

World Wide Fund for Nature, WWF

WWF har tagit fram inspirationsmaterial för arbetet med hållbar utveckling inom skola och utbildning. Här finns resurser som
vänder sig till Skolledare.

WWF utbildning, Världsnaturfonden WWF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Utenavet

Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet verkar för att natur- och kulturupplevelser ska bidra till att öka måluppfyllelsen i all utbildning.

Utenavets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 maj 2024