Väck läslusten inför läslovet

Du vet väl att lovet vecka 44 numera kallas läslovet? För att få läsflyt och lust att läsa behöver elever bli inspirerade och motiverade till läsning. Att uppmärksamma läslovet på skolan kan vara en del i ett gemensamt läsfrämjande arbete – som varar hela året.

Två elever kikar fram mellan böcker
Konkreta tips

Så här kan ni arbeta inför läslovet

 • Planera för läsfrämjande aktiviteter tillsammans med skolbibliotekarien. Se filmserien Stärka läsning för exempel på samarbete och inspiration till arbetet.
  Stärka läsning, filmserie
 • Fundera över hur läsandet kan uppmärksammas på fritidshemmet.
 • Läs högt för eleverna på olika sätt och i olika sammanhang.
 • Läs olika genrer: poesi, dramatik, serier, skräck och så vidare.
 • Samtala om texter före, under och efter läsning.
 • Arbeta med författarporträtt och litteraturhistoria.
 • Skapa nya, stimulerande läsmiljöer där elever kan läsa både enskilt och tillsammans med andra.
 • Ta reda på vad som händer i närområdet under läslovet.
 • Besök ett folkbibliotek i närheten.
 • Hämta inspiration från andra skolor och organisationer.
  Läsrörelsen om läslovet Länk till annan webbplats.

Så här kan rektor uppmärksamma läslovet

 • Bjud in skolbibliotekarien och lärare för samtal om hur läslovet kan användas för att stärka alla elevers läsning.
 • Engagera hela skolans personal, till exempel genom en läsflashmob inför läslovet, boktips, högläsning för eleverna eller en läsaktivitet med personalen i skolmatsalen.
 • Berätta om ditt eget läsande. Vilka böcker har varit viktiga för dig? Vilken romanfigur känner du igen dig i? Uppmuntra lärarna att göra det samma.
 • Samtala med elevrådet om hur ni ska uppmärksamma läslovet på skolan.
 • Resonera med personalen i fritidshemmet om vilka läsfrämjande aktiviteter som passar att genomföra där.
 • Planera in tid för tyst läsning och högläsning veckan före och under läslovet. Uppmuntra personal och elever att läsa tillsammans.
 • Använd månadsbrev och skolans digitala plattformar för att påminna vårdnadshavare om att höstlovet har bytt namn till läslovet. Passa på att ge boktips och informera om skolbibliotekets och folkbibliotekets öppettider.
 • Ta kontakt med ert folkbibliotek och resonera om hur ni kan stärka ert samarbete.
 • Ta reda på vad som händer i närområdet under läslovet. Folkbiblioteken och idrottsrörelsen i flera kommuner arrangerar ofta läsrelaterade aktiviteter för barn och unga.
 • Hämta inspiration från andra skolor och organisationer.

Läsrörelsen om läslovet Länk till annan webbplats.

Så kan du arbeta med högläsning

Genom att läsa högt tillsammans och samtala om det lästa väcker ni elevernas nyfikenhet och underlättar förståelse. Läs högt med eleverna, uppmuntra deras kreativitet och egna reflektioner.

 • bygga förförståelse hos eleverna
 • knyta texten till elevernas egna erfarenheter
 • sammanfatta berättelsen tillsammans med eleverna
 • öppna upp för frågor
 • ställa egna frågor om texten och hur den kan tolkas
 • använda röst och kroppsspråk för att skapa inlevelse
 • koppla estetisk verksamhet som dramatisering och bild till det lästa.

I den vetenskapliga texten nedan kan du läsa mer om högläsning. Texten är riktad till lärare på förskolan men är lika relevant för yngre åldrar på grundskolan.

Läs text om högläsning i Lärportalen Länk till annan webbplats.

Film: Berättandets betydelse (tid 09:21 min.)

Filmen visar en föreläsning och workshop om betydelsen av muntligt berättande i undervisning.

Läs mer om muntligt berättande i denna vetenskapliga artikel nedan, Berättande sätter världen i rörelse, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Lyssna på klassiska dikter och noveller

På Litteraturbankens Ljud & Bildsida finns en ljudantologi framtagen för läslovet. Där kan du bland mycket annat höra Jessica Schiefauer läsa ”Kyssen” av Hjalmar Söderberg eller Jila Mossaed läsa Karin Boyes ”Ja visst gör det ont”. Målgrupp: elever i årskurs 7–9 och gymnasiet.
Litteraturbanken Länk till annan webbplats.

Läs om högläsning ur ett kognitivt perspektiv

Den vetenskapliga artikeln nedan beskriver kritiska aspekter av läsförståelse och hur högläsning kan användas för att utveckla läsförståelse. Målgrupp: lärare i förskoleklass och årskurs 1–3.
Läsförståelse genom högläsning, Lärportalen. Länk till annan webbplats.

Så kan du arbeta med film och andra rörliga bildvärldar

En väg in i berättelser kan vara att se tillsammans se och diskutera film. Mycket litteratur finns även filmatiserad, så att man kan göra jämförelser mellan bok och film. Scener från film kan dessutom användas för att gestalta ämnen som rättvisa, jämställdhet och demokrati i undervisningen. Filminstitutet har i detta syfte en modell för hur samtal om diskrimineringsgrunderna kan planeras, utifrån filmexempel.

Målgrupp: lärare i årskurs 7–9.
Filminstitutet Länk till annan webbplats.

Att använda film med hjälp av en undervisningsmodell

I denna vetenskapliga artikel kan du läsa mer om hur du kan använda film med hjälp av en undervisningsmodell.

Målgrupp: lärare i årskurs 4–9.

Undervisningsstrategier för film och andra rörliga bildvärldar, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Film: Strukturerade filmsamtal (tid 07:57 min.)

Samtal om en spännande film i en särskoleklass i London.

Strukturerade filmsamtal

Läs mer om hur strukturerade filmsamtal kan vara till stöd för elever med intellektuell funktionsnedsättning. I den vetenskapliga artikeln nedan får du veta mer om hur en undervisningsmodell kan utveckla elevernas visuella läskunnighet.

Målgrupp: Lärare i anpassade grundskolan åk 1-9 samt anpassade gymnasieskolan.

Visuell läskunnighet, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Var en läsande förebild

Du som vuxen läsare är en viktig förebild. Att du läser och engagerar dig i andras läsning sänder viktiga signaler. Elever kan också vara läsande förebilder för varandra. Här hittar du exempel på hur du och dina elever kan vara läsande förebilder.

Målgrupp: Lärare i grundskolan samt skolbibliotekarier.

Så kan du som vuxen vara en läsande förebild:

 • Låt eleverna se dig läsa eller lyssna på litteratur. Vad du läser har mindre betydelse, bara det syns att du läser.
 • Prata om din egen läsning. Berätta för eleverna om vad du har läst, oavsett om det handlar om en roman eller om en nyhetsartikel du läste på vägen till jobbet.
 • Läs högt för eleverna. Högläsning är ett sätt att förmedla och skapa engagemang kring texter och läsning.
 • Visa intresse för det eleverna läser. Ställ frågor, uppmuntra dem att berätta om sin läsning och be om lästips.

I den vetenskapliga artikeln nedan kan du läsa mer om vuxna som läsande förebilder.
Forskningsartikeln Läsande förebilder, på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Så kan elever vara läsande förebilder för varandra:

 • Äldre elever kan fungera som läsande förebilder för yngre elever eller barn i förskolan. Ge exempelvis dina elever möjlighet att gemensamt förbereda högläsning och textsamtal att genomföra i små grupper med yngre elever.
 • Ge eleverna möjlighet att ge varandra boktips. Det kan gå till på flera sätt, alltifrån att de håller korta muntliga presentationer i klassrummet till att de recenserar böcker digitalt i form av texter, ljudfiler eller film.

Litteratursamtal i skolan och hemmet (tid 12:32 min.)

Filmen visar ett litteratursamtal i årskurs 1. Lärare och rektor berättar om ett kollegialt utvecklingsprojekt med syfte att stimulera läsintresse och utveckla elevers läsförmåga. I projektet involverades elevernas föräldrar i litteratursamtal i hemmet.

Film: Sommarlovsläsare – läsande förebilder (tid 02:55 min.)

Två flickor läser en bok tillsammans

Sommarlovsläsare – läsande förebilder

Initiativet Läsa äger provar ett helt nytt koncept med unga sommarlovsläsare på bland annat Skogsbacksskolan i Botkyrka. I Läsa äger samverkar olika yrkesgrupper i Botkyrka för att minska lästappet på loven. Med läsfrämjande aktiviteter som biblioteksbesök, satsningar på högläsning i fritidshemmet och bokgåvor inspireras barn och unga att läsa mer. Se filmen om sommarlovsläsarna och läs bildreportaget där du får veta ännu mer om initiativet.
Sommarlovsläsare, bildreportage Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Flickor lyssnar på videorecensioner med en läsplatta.

Bildreportage: "Äldre elever vet bättre vad vi gillar"

Bokrecensioner på Youtube väcker läslusten och gör biblioteksbesöket roligare. På Jutarumsskolan tittar yngre elever på recensioner som äldre elever har lagt upp på Youtube.
Äldre elever vet bättre vad vi gillar, bildreportage Länk till annan webbplats.

Skapa stimulerande läsmiljöer

Att det finns inbjudande läsplatser på en skola signalerar läsandets värde till eleverna. En skola med läsplatser i klassrummet, i skolbiblioteket eller andra platser, är av stor betydelse för en levande läskultur.

  • Låt böckerna synas - på många ställen!
  • Ta hjälp av skolbibliotekarien. Skylta med böcker i tillfälliga temaområden utifrån elevernas intressen.
  • En proppfull bokhylla kan vara svårtillgänglig utan en hjälpande vuxen, medan en luftig bokvägg eller ett bokställ, där böckernas framsidor syns, kan locka fler till läsning.
  • Erbjud ett stort urval av böcker och andra läsmedier, så att alla elever kan hitta något som passar dem. Se till att det finns litteratur på elevernas olika språk, i olika genrer, för olika åldrar och för olika intressen och böcker som utmanar begränsande normer.
  • Ta hjälp av eleverna för att planera läsplatser. Vill de sitta mjukt och skönt i en kuddhörna eller i sköna fåtöljer? Eller vill de kunna aktivera sig medan de läser eller lyssnar på böcker, genom att hänga i en ribbstol, sitta på en pilatesboll eller gå på ett gåband?
  • Tänk på att anpassa läsplatserna till olika åldrar. För yngre elever kan det passa bra med färgstarka, låga möbler medan sådan inredning kan upplevas helt olämplig av äldre elever.
  Läsande elever i en mjuk liggmöbel.

  Bildreportage: Rum för lustfyllt läsande

  I bildreportaget "Rum för lustfyllt läsande" får du ta del av hur man i biblioteket TioTretton arbetar för att locka unga till läsning. De använder bland annat kreativ möblering och kravlös pedagogik för att väcka läslusten hos sina besökare.
  Rum för lustfyllt läsande, bildreportage Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

  Låt poesin ta plats

  Det finns många sätt att arbeta med lyrik i skolan, till exempel genom att ordna en skolmiljö som inspirerar till poesiläsning och skrivande.

  • Sätt upp alla klassers favoritdikter på en anslagstavla.
  • Sätt upp posters med elevdikter i korridorerna.
  • Låt eleverna göra en undersökning och fråga vuxna om deras favoritdikt. Låttexter räknas också som poesi.
  • Läs en dikt om dagen fram till läslovet.
  • Variera läsningen med tonläge och känslouttryck.
  • Sjung, trumma och spela för att upptäcka diktens rytm.
  • Låt eleverna skriva och framföra egna dikter.
  • Illustrera dikter.
  • Arbeta med stafettskrivning.
  • Be eleverna ta med dikter på andra språk än svenska och berätta vad de handlar om.
  Omslag på boken En bro av poesi. Omslaget är en illustration av ett barn som går över en bro.

  Poesiantologi till skolor med elever i förskoleklass

  Hösten 2021 skänkte Svenska Akademien i samarbete med Skolverket antologin ”En bro av poesi” till alla skolor med förskoleklass. Boken innehåller både äldre och nyare dikter och med varje dikt finns bilder av våra samtida barnboksillustratörer.

  Ge varje elev som börjar förskoleklass på skolan 2021 en bok som de får behålla och ta med hem när ni i skolan har arbetat färdigt med boken. Resterande böcker stannar på skolan för att användas i undervisning på lågstadiet. Antalet böcker är en uppskattning utifrån skolans elevantal.

  Antologin finns också som talbok och punktskrift.

  Du kan söka efter antologin och andra böcker i Legimus som är ett digitalt bibliotek hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).
  Sök efter böcker i Legimus Länk till annan webbplats.

  Bilderna fungerar som stöd för att förstå dikterna, som ingångar till samtal och som inspiration till eget skapande. På Svenska Akademiens webbsida finns en handledning om poesididaktik och undervisningsförslag till varje dikt.
  En bro av poesi, Svenska akademin Länk till annan webbplats.

  UR, Sveriges Utbildningsradio, har valt att animera 10 dikter ur ”En bro av poesi” och dessa program publiceras löpande på deras webbplats i höst. Under "Pedagogiskt material" på samma webbsida finns en lärarhandledning till filmerna.
  Se programmen hos UR Länk till annan webbplats.

  Senast uppdaterad 28 mars 2024