Stöd i arbetet

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter - även ämnesövergripande.

Hitta stödmaterial

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med fokusområde Distansundervisning

Laddar innehåll...
7 träffar
 • Apl under coronapandemin

  I vissa branscher kan arbetsplatsförlagt lärande, apl, genomföras som vanligt trots coronapandemin. Men om arbetsplatsen är stängd krävs flexibilitet. Det går att skjuta fram apl i tiden eller genomföra det på annat sätt.

 • Att tänka på när distansundervisningen i gymnasieskolan upphör

  Här har vi samlat råd och vägledningen i hur du och din verksamhet kan tänka i och med att gymnasieskolan går tillbaka till ordinarie undervisning från och med den 15 juni 2020.

 • Bedömning när undervisningen sker på distans

  Här hittar du stöd i bedömning när eleverna får undervisning på distans med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

 • Extra anpassningar och särskilt stöd vid distansundervisning

  Nu när elever får undervisning på distans behöver skolor se över behovet av extra anpassningar och särskilt stöd och hur det ges bäst. Pandemin gör att stödet kan bli annorlunda än tidigare.

 • Planera för undervisning i sommar och i höst på komvux

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning tas bort från den 15 juni. Nu kan vuxenutbildningen planera och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter. Det är viktigt att ta hänsyn till de lokala förutsättningarna utifrån den aktuella smittspridningen i varje region.

 • Prövning vid distansundervisning

  Här får du vägledning om hur du kan tänka när du genomför en prövning för att bedöma en elevs kunskaper inför betygssättning, när undervisningen sker på distans på grund av coronapandemin.

 • Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

  Under rådande omständigheter bör det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan fortsätta. Det är fortfarande lika viktigt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.