• Datum: 2018-01-17

Rikskonferensen Bättre skola

Rikskonferensen Bättre skola hålls nästa gång i Eskilstuna 17-18 januari 2018. Konferensen riktar sig till rektorer, skolchefer, förvaltningschefer, forskare, representanter för myndigheter och organisationer inom skolområdet och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling.

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling arbetar på uppdrag av Skolverket för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor.

2017 års utmärkelse av Bättre Skola tilldelas LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad för ett föredömligt arbete med sitt systematiska kvalitetsarbete. I år delas även två Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling ut, ett till Berga förskola i Eskilstuna och ett till Hudikskolan i Hudiksvall. Ceremonin äger rum under högtidliga former under förmiddagen den 17 januari på konferensen, kom och ta del av hur de arbetar med kvalitetsarbetet i sina skolor!

Mer information och anmälan

Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation