Skolverket

Apl-handledarutbildning

Du som tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande, apl, får veta vad som förväntas av arbetsplatsen respektive skolan. Den webbaserade handledarutbildningen passar även dig som introducerar nyanställda.

Utveckla din handledning av elevers lärande

Du som tar emot elever på din arbetsplats får veta vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Du lär dig också mer om elevens behov i mötet med arbetslivet, samt om handledarens roll i apl. Den består av en handledarintroduktion och en fördjupning inom handledning och lärlingsutbildning. Utöver handledarutbildningen hittar du också material för att handleda elever som behöver extra stöd.

Utbildningen passar handledare, lärare och rektorer

Kursen är speciellt utformad för

  • handledare som tar emot elever i apl inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxnenutbildning
  • lärare inom yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Delar av eller hela utbildningen kan också vara värdefull för

  • rektorer och andra inom skolan som arbetar med apl
  • andra arbetstagare som kommer i kontakt med elever på arbetsplatser
  • personer som ska introducera nyanställda på sin arbetsplats.

Webbutbildning i egen takt

Apl-handledarutbildningen är en webbutbildning som du gör online på egen hand i din egen takt. Du får bland annat se filmer, fundera över dilemman och svara på testa-dig-självfrågor.

Tidsåtgång

Handledarintroduktionen tar cirka fyra timmar att gå igenom och fördjupningen tar cirka en timme. Räkna också med en del tid utöver det för egna reflektioner.

Registrera dig här

Du registrerar dig med namn, mailadress och ett lösenord. Efter fullföljd utbildning skriver du själv ut ditt intyg.

Gå till aplhandledare.skolverket.se länk till annan webbplats

Kontakt på Skolverket

E-post till christina.gronvik@skolverket.se

Dekal till arbetsplatser om genomförd handledarutbildning

Nu finns det en dekal som din skola kan dela ut till arbetsplatser där minst en apl-handledare har genomfört en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket. Beställ dekaler genom att mejla in ifylld blankett till apl-administration@skolverket.se.

Öppna/spara ner blanketten Word (word, 42 kB)

Texte på dekal som säger här pågår yrkesutbildning med utbildade handledare.

Vill din skola bli bra på att utbilda handledare?

Boka en kostnadsfri utbildningsdag på din skola om hur du och dina lärarkollegor kan utbilda handledare med hjälp av vår webbutbildning. Gör en intresseanmälan med dina kontaktuppgifter på e-postadress: apl-utvecklare@skolverket.se

Senast uppdaterad 18 oktober 2018