Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare

Utbildningen ger kunskaper i systematiskt kvalitetsarbete vid arbetsplatsförlagt lärande, apl. Den är till för dig som arbetar med apl och yrkesutbildning på gymnasial nivå. Du får även verktyg för att bedöma elevens prestationer inom apl.

Systematiskt kvalitetsarbete, bedömning och erfarenhetsutbyte om apl

Du som deltar får kunskap för att utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete om apl. Du får även verktyg för att bedöma elevens prestationer under apl och möjligheten att byta erfarenheter med kollegor. Utbildningen innehåller:

  • tillämpning av systematiskt kvalitetsarbete

  • bedömning av elevernas prestationer i det arbetsplatsförlagda lärandet

  • att kartlägga arbetsplatser för kvalitetssäkringen av elevens apl

  • förbättra samverkan mellan skola och arbetsplats samt lokala programråd

Apl-utvecklarutbildningen för dig som arbetar med apl

Du som arbetar med apl och har erfarenhet från yrkesutbildning på gymnasial nivå. Efter utbildningen ska du kunna stödja skolans samverkan med arbetsplatser, samt utveckla och säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet om det arbetsplatsförlagda lärandet.

Fysiska träffar

Utbildningen sker vid fysiska träffar på lärosätet. Mellan träffarna får du som deltar kursuppgifter, som är nära kopplade till verksamhet på din skola. Deltagarna ingår i basgrupper som träffas både vid utbildningstillfällena på lärosätet och på en lärplattform.

Tidsåtgång

Fem dagar på lärosätet och tre kursuppgifter mellan träffarna.

Studieorter och anmälan

Skolverket betalar resor över 200 kronor tur och retur, när du går utbildningen vid det lärosäte som är närmast dig.
Sökande från norra Sverige/Gotland hänvisas till Stockholm universitet/Arlanda.
Anmälan görs hos respektive utbildningsanordnare via länkar nedan:

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta Christina Grönvik via christina.gronvik@skolverket.se.

Senast uppdaterad 28 juni 2019