Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare

Utbildningen ger kunskaper i systematiskt kvalitetsarbete vid arbetsplatsförlagt lärande, apl. Den är till för dig som arbetar med apl och yrkesutbildning på gymnasial nivå. Du får även verktyg för att bedöma elevens prestationer inom apl.

Systematiskt kvalitetsarbete, bedömning och erfarenhetsutbyte om apl

Du som deltar får kunskap för att utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete om apl. Du får även verktyg för att bedöma elevens prestationer under apl och möjligheten att byta erfarenheter med kollegor. Utbildningen innehåller:

 • tillämpning av systematiskt kvalitetsarbete

 • bedömning av elevernas prestationer i det arbetsplatsförlagda lärandet

 • att kartlägga arbetsplatser för kvalitetssäkringen av elevens apl

 • förbättra samverkan mellan skola och arbetsplats samt lokala programråd

Apl-utvecklarutbildningen för dig som arbetar med apl

Du som arbetar med apl och har erfarenhet från yrkesutbildning på gymnasial nivå. Efter utbildningen ska du kunna stödja skolans samverkan med arbetsplatser, samt utveckla och säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet om det arbetsplatsförlagda lärandet.

Fysiska träffar

Utbildningen sker vid fysiska träffar på lärosätet. Mellan träffarna får du som deltar kursuppgifter, som är nära kopplade till verksamhet på din skola. Deltagarna ingår i basgrupper som träffas både vid utbildningstillfällena på lärosätet och på en lärplattform.

Tidsåtgång

Fem dagar på lärosätet och tre kursuppgifter mellan träffarna.

Studieorter och anmälan

Skolverket betalar resor över 200 kronor tur och retur, när du går utbildningen vid det lärosäte som är närmast dig.
Sökande från norra Sverige/Gotland hänvisas till Stockholm universitet/Arlanda.
Anmälan görs hos respektive utbildningsanordnare via länkar nedan:

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta Christina Grönvik via christina.gronvik@skolverket.se.

Om utbildningen och eventuella förändringar i kurs och ämnesplaner

Webbkursen kommer vara fortsatt aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i läroplanen kring sex- och samlevnad. Förslaget publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om förslaget.

De som genomgått utbildningen kan sätta in eventuella nya läroplansformuleringar det sammanhang som kursen ger.

Senast uppdaterad 10 oktober 2019
 • Kompetensutveckling

  Boka apl-utvecklare för processtöd

  Med en nationell apl-utvecklare får ni kostnadsdfritt stöd att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet, apl.

 • Webbkurs

  Apl-handledarutbildning

  Vår apl-handledarutbildning ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan.

 • Kompetensutveckling

  Regionala handledarutbildare

  Våra regionala handledarutbildare tar kontakt med skolor med yrkesutbildning för att ta reda på hur behovet av utbildade apl-handledare ser ut.