Artiklar till webbkurser om bedömning och betygssättning

Här hittar du artiklar som du kommer att möta i webbkurserna om betygssättning i årskurs 4–6 samt 7–9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Webbkursen om betygssättning i årskurs 7–9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Webbkurs om dokumentation

Webbkurs om återkoppling

Webbkurs om likvärdighet

Undervisningsutvecklande bedömning

    Senast uppdaterad 27 augusti 2019