För dig som arbetar som lärare i samiska - stärk din kompetens

Utbildningen vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i samiska, och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i samiska.

En lärare och två elever i sameskolan

Anmäl dig senast 3 september 2019

Anmäl dig via Questbacklänk till annan webbplats

Antalet platser är begränsat. Om du blir beviljad en plats på höstens kurs får du besked i början av september 2019.

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam som lärare (hel- eller deltid) och anställd av en huvudman (kommunen, Sameskolstyrelsen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i Sverige. Du undervisar i något av följande ämnen: samiska på Sameskolan, samiska som modersmål eller samiska som moderna språk.

Du måste ha ett godkännande från huvudmannen för att få gå utbildningen.

Om utbildningen

Utbildningen består av fyra fristående kurser. Varje kurs består av 7,5 högskolepoäng (alla fyra kurser ger sammanlagt 30 högskolepäng). Kurserna anordnas löpande.

Om du har en lärarutbildning kan du söka behörighet som modersmålslärare i samiska efter att du avslutat utbildningen. Du behöver ta 30 högskolepoäng för att söka behörighet.

Om du saknar lärarutbildning erbjuder Sámi allaskuvla studievägledning samt kan utforma en individuell studieplan för hur du kan uppnå behörighetskrav som modersmålslärare.

Kursen som startar i höst och som du kan anmäla dig till heter Samisk språkdidaktik. Du kan läsa mer om kursen nedan.

Om kursen Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och har en tydlig koppling till läroplanen och kursplanen i samiska. Du får lära dig grundläggande metoder för att utveckla elevernas muntliga interaktion och deras tilltro till att använda sin språkliga och kommunikativa förmåga både i och utanför den samiska undervisningssituationen. I kursen ingår utveckling av kunskaper om texter i olika genrer och från olika medier samt samisk litteratur. Även läromedelsanalys ingår.

Innehållet i kursen diskuteras genomgående utifrån deltagarnas gemensamma planeringar och reflektioner av samiska undervisningsaktiviteter gällande muntlig interaktion och produktion, samt användande av berättande texter och skapande av multimodala texter med hjälp av digitala verktyg.

Kursen har didaktiska tillnärmningar i fokus samt lärarens centrala roll för stärkande av elevers samiska språkutveckling.

Se läroplan och kursplan för sameskolan.

Var?

Kursen anordnas av Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences på uppdrag av Skolverket.

Höstens kurs inleds med en samlingsträff i Jokkmokk den 23 och 24 september 2019. Du genomför sedan kursen på distans efter samlingsträffen med olika gruppträffar och nätbaserad undervisning. Utbildningen är flexibel och du planerar själv för dina studier.

Utbildningen är kostnadsfri

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta samiska@skolverket.se eller Ylva Jannok Nutti, kurskoordinator.

Senast uppdaterad 28 juni 2019