För dig som arbetar som lärare i samiska - stärk din kompetens

Utbildningen vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i samiska, och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i samiska.

En lärare och två elever i sameskolan

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam som lärare (hel- eller deltid) och anställd av en huvudman (kommunen, Sameskolstyrelsen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i Sverige. Du undervisar i något av följande ämnen: samiska på Sameskolan, samiska som modersmål eller samiska som moderna språk.

Du måste ha ett godkännande från huvudmannen för att få gå utbildningen.

Om utbildningen

Utbildningen består av fyra fristående kurser. Varje kurs består av 7,5 högskolepoäng (alla fyra kurser ger sammanlagt 30 högskolepäng). Kurserna anordnas löpande.

Om du har en lärarutbildning kan du söka behörighet som modersmålslärare i samiska efter att du avslutat utbildningen. Du behöver ta 30 högskolepoäng för att söka behörighet.

Just nu går kursen Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter. Du kan inte längre anmäla dig till kursen.

Nästa kurs startar i början av vårterminen 2020

Mer information om nästa kurs och en länk till ansökan kommer under hösten 2019.

Utbildningen är kostnadsfri

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta samiska@skolverket.se.

Senast uppdaterad 04 september 2019