Följa och främja lärande i förskoleklass - webbkurs

Fördjupa dina kunskaper om förskoleklassens uppdrag samt hur du genom din undervisning kan följa och främja alla elevers lärande. Du får även ökad kunskap om Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser och hur du kan använda de obligatoriska kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken. Kursen vänder sig främst till dig som undervisar i förskoleklass.

En illustration med barn som går i förskoleklass. Används som startbild på webbkursen Följa och främja lärande i förskoleklassen.

Skapa konto och logga in

Du skapar ett personligt konto och får sedan tillgång till webbkursen på vår utbildningsplattform. Ditt deltagande är helt kostnadsfritt och det finns ingen begränsning i deltagarantal på kursen.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattformlänk till annan webbplats

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen.

Målgrupp

Webbkursen Följa och främja lärande i förskoleklass vänder sig till förskollärare och lärare i förskoleklass.

Därför ska du delta

Du ökar din förståelse och kunskap om:

  • förskoleklassens uppdrag och undervisning utifrån läroplan och styrdokument
  • Läsa, skriva räkna - en garanti för tidiga stödinsatser
  • hur de obligatoriska kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken kan användas
  • bedömning och planering av insatser
  • vad stödinsatser i förskoleklassen kan innebära
  • arbetet med övergångar och samverkan

Se introduktionsfilmen för webbkursen Följa och främja lärande i förskoleklass (tid: 2:25):

Hur

Du genomför kursen antingen individuellt, tillsammans i arbetslaget eller i ett utökat kollegium. Ni väljer själva när ni startar och anpassar studietakten efter era förutsättningar. Kursen består av fem avsnitt och tar sammanlagt ca 10-12 timmar att genomföra. Avsnitt 3-5 publiceras i mitten av oktober.

Kontakt

Vid frågor om kursen kan du mejla: upplysningstjansten@skolverket.se

Senast uppdaterad 27 augusti 2019