Fortsättningskurs i programmering för tekniklärare

Den här kursen är en fortsättningskurs till kursen Grundläggande programmering med ämnesdidaktiskt fokus. För att kunna gå den här fortsättningskursen med teknikdidaktiskt fokus behöver du först ha gått grundkursen eller en motsvarande kurs.

Innehållet i den här kursen ger en fördjupad förståelse för hur du kan tillämpa programmering i din undervisning. I den grundläggande kursen eller motsvarande lärde du dig grunderna i att programmera.

Grundläggande programmering med ämnesdidaktiskt fokus

Här ges du fortsatt träning i programmering och övning i att använda fler didaktiska verktyg i din undervisning.

När kan jag gå kursen?

Kurserna kommer att gå att ansöka till våren 2020.

Varför ska du delta?

I den här kursen får du arbeta med och reflektera över hur du tillämpar programmering i din undervisning. Du får även kunskap om hur du kan arbeta med programmering i relation till styrdokumenten och som ett verktyg i elevernas kunskapsutveckling.

Kursen tar också upp kursplanen i tekniks centrala innehåll om hur man utifrån egna konstruktioner tillämpar styrning och reglering med hjälp av programmering samt programmeringens funktion i komplexa tekniska system. Kursen ger dig vidare möjlighet till reflektion över programmering kopplat till jämställdhet, etik och moral samt programmering ur ett miljöperspektiv.

I kursen kommer du också att få arbeta med ett undervisningsprojekt i programmering och teknik. Självklart kommer du också att få fortsatt övning i att skapa, testa, felsöka och förbättra programkod samt arbeta vidare med programmeringens begrepp och byggstenar.

För vem?

Kursen riktar sig till tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10, men är även öppen för lärare som undervisar i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Vad?

Arbetet i kursen består av föreläsningar, praktiskt arbete och workshops/laborationer. Den läses på kvartsfart och är på 5 hp.

Var?

Kursen genomförs på distans och innehåller två till fyra fysiska närträffar på universitetet och ytterligare möjlighet till handledning genom e-post, webbforum eller lärosätets plattform.

Ansökan

Du ansöker till kursen direkt till respektive universitet som anordnar kursen.

Hur?

Du studerar samtidigt som du arbetar. Studietakten är kvartsfart.

Finansiering av studierna

Skolverket betalar utbildningen. Det innebär att universitetet får ersättning för kurskostnaderna.

Kontakt

Har du frågor mejla till digitalisering@skolverket.se

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Digitalisering.länk till annan webbplats


Senast uppdaterad 13 augusti 2019