Fortsättningskurs programmering för matematiklärare

Den här kursen är en fortsättningskurs till kursen Grundläggande programmering med ämnesdidaktiskt fokus. För att kunna gå den här fortsättningskursen med matematikdidaktiskt fokus behöver du först ha gått grundkursen eller en motsvarande kurs.

Innehållet i den här kursen ger en fördjupad förståelse för hur du kan tillämpa programmering i din undervisning. I den grundläggande kursen eller motsvarande lärde du dig grunderna i att programmera.

Grundläggande programmering med ämnesdidaktiskt fokus

Här ges du fortsatt träning i programmering och övning i att använda fler didaktiska verktyg i din undervisning.

Här kan du studera hösten 2019

Högskolan Dalarnalänk till annan webbplats

Högskolan i Gävlelänk till annan webbplats

Karlstads universitetlänk till annan webbplats

Varför ska du delta?

I den här kursen får du arbeta med och reflektera över hur du tillämpar programmering i din undervisning. Du får även arbeta med programmering i relation till styrdokumenten och som ett verktyg i elevernas kunskapsutveckling...

I kursen kommer du att få arbeta med ett undervisningsprojekt i programmering och matematik. Självklart kommer du också att få fortsatt övning i att skapa, testa, felsöka och förbättra programkod samt arbeta vidare med programmeringens begrepp och byggstenar.

För vem?

  • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
  • Matematiklärare i motsvarande kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
  • Matematiklärare i gymnasieskolan
  • Matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Kursen riktar sig till ovanstående målgrupper, men är även öppen för lärare som undervisar i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Vad?

Arbetet i kursen består av föreläsningar, praktiskt arbete och workshops/laborationer och är på 5 hp.

Var?

Det finns två olika alternativ för kursernas studieform.

Campusförlagd distanskurs

Dessa kurser genomförs på distans och innehåller 2–4 fysiska närträffar på högskolan/universitetet och ytterligare möjlighet till handledning genom e-post, webbforum eller lärosätets plattform.

Distanskurs

Inga fysiska träffar genomförs, handledning och stöd samt kommunikation och samarbetsmöjligheter ges via digitala träffar eller via webbforum. En webbplattform används där uppgifter och föreläsningar finns publicerade.

Ansökan

Du ansöker till kursen direkt till respektive universitet som anordnar kursen.

Hur?

Du studerar samtidigt som du arbetar.

Finansiering av studierna

Skolverket betalar utbildningen. Det innebär att högskolan eller universitetet får ersättning för kurskostnaderna.

Kontakt

Har du frågor mejla till digitalisering@skolverket.se

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Digitalisering.länk till annan webbplats


Senast uppdaterad 13 augusti 2019