Fritidshemmets uppdrag – webbkurs

Kursen ger dig en fördjupning i fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling. Du kan genomföra kursen i egen takt och gärna kollegialt. Kursen riktar sig till dig som arbetar i fritidshem och till dig som är rektor med ansvar för fritidshem.

Skapa konto och logga in

För att få tillgång till kursen behöver du registrera ett personliga konto. Ditt deltagande är helt kostnadsfritt och det finns ingen begränsning i deltagarantal på kursen.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattformlänk till annan webbplats

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar.

Webbkursen Fritidshemmets uppdrag

Målgrupp

All personal i fritidshemmet, samt rektor med ledningsansvar för fritidshem. Ett avsnitt behandlar särskilt rektors styrning och ledning av fritidshemmet.

Därför ska du delta

 • Öka din förståelse för fritidshemmets uppdrag
 • Öka din förståelse för undervisning i fritidshemmet
 • Få fler verktyg för att arbeta med digitalisering
 • Få ökad kunskap om nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

FILM: kort introduktion till hur du planerar och organiserar webbkursen (tid 1:42)

Vad

Kursen har inslag av kollegialt lärande. Antingen genomför du kursen individuellt, tillsammans i arbetslaget eller i ett utökat kollegium.

Kursen handlar om

 • fritidshemmets uppdrag och möjlighet att stimulera elevernas lärande och utveckling
 • fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag
 • lekens betydelse
 • möjligheten att erbjuda ett situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande.

Utbildningens innehåll

Fritidshemmets uppdrag består av sex avsnitt:

 • Det kompletterande och kompensatoriska uppdraget
 • Undervisning i fritidshemmet
 • Nyanlända och flerspråkiga elever
 • Digitala verktyg i undervisningen
 • Miljön som verktyg för lärande
 • Lekens betydelse

Omfattning

Totalt beräknas kursen ta cirka 25 timmar att genomföra. Ni väljer själva när ni startar och anpassar studietakten efter era förutsättningar och önskemål.

Planera och organisera för kollegialt lärande i fritidshemmet

Materialet "Planera och organisera för kollegialt lärande" vänder sig i första hand till dig som är rektor med ansvar för fritidshemmet. Materialet ger stöd i att organisera verksamheten för att möjliggöra det kollegiala arbetet.

Här presenteras en kompetensutvecklingsmodell framtagen för arbete med Skolverkets webbkurser men den kan även användas för arbete med annat material. Modellen syftar till systematisk utveckling av undervisningen i fritidshemmet genom ett strukturerat samarbete.

Planera och organisera för kollegialt lärande i fritidshemmetPDF (pdf, 478 kB)

Senast uppdaterad 27 augusti 2019