Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning

Högskolekursen i grundläggande programmering är för lärare i matematik eller teknik och omfattar 7,5 hp.

Kurserna är distanskurser med några fysiska träffar. Varje lärosäte skapar sin egen kursplan. Kursplanen följer en ramkursplan som Skolverket har tagit fram tillsammans med lärosäten. Det betyder att innehållet är reglerat men att ramkursplanen ger lärosätet en viss frihet. Innehållet kan därför variera något i de olika kurserna. Som huvudman kan du beställa kursen som så kallad kommun- eller regionförlagd distanskurs.

Varför ska du delta?

 • För att lära dig grundläggande programmering
 • För att utveckla dina ämnesdidaktiska kunskaper kopplat till programmering
 • För att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument
 • För att lära dig mer om problemlösning med hjälp av programmering

För vem?

 • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
 • Matematiklärare i motsvarande kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • Matematiklärare i gymnasieskolan
 • Matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • Tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10

Vad?

Kurserna ger 7,5hp. Syftet är att lära sig grundläggande programmering med en ämnesdidaktisk infärgning. Arbetet i kursen består av föreläsningar, praktiskt arbete och workshops/laborationer.

 • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering (inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och funktioner)
 • Algoritmiskt tänkande och problemlösning med hjälp av programmering
 • Programmering i ett textbaserat huvudspråk och orientering i ytterligare minst ett språk. Du lär dig skapa, felsöka och testa programkod, liksom att läsa och förbättra befintlig programkod.
 • Orientering i relevant ämnesdidaktisk forskning för tillämpning av programmering i ämnena matematik och teknik.
 • Övningar i att omsätta didaktiska principer i undervisning.

Tre varianter

 1. Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10 eller komvux på grundläggande nivå, 7,5 hp
 2. Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gymnasiet eller komvux gymnasial nivå, 7,5 hp
 3. Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10, 7,5 hp

Studieform

Det finns två olika alternativ för kursernas studieform.

Kommun- och regionförlagda kurser

Som huvudman kan du beställa en kurs av ett lärosäte. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan gå ihop. Lärosätet ansvarar för hantering av ansökningarna och beställaren och lärosätet bestämmer tillsammans plats för var de fysiska träffarna ska vara.

Beställaren och lärosätet kommer överens om datum och tid för de fysiska träffarna så att det passar båda parter.

Beställaren kan genom dessa kurser se till så att en grupp lärare inom kommunen/regionen kan gå kurserna tillsammans. Samläsning mellan kurser, av det generella innehållet, kan ske. Om du som huvudman har till exempel matematiklärare som undervisar i grundskolans åk 7–9 och tekniklärare som undervisar i grundskolans åk 7–9, kan dessa två grupper läsa det generella innehållet tillsammans.

Campusförlagda distanskurser med lokal antagning

Dessa kurser är sökbara för enskilda lärare med rektorns godkännande. Kurserna genomförs på distans men innehåller 2–4 fysiska träffar på campus. Lärosätet bestämmer tid för när träffarna ska vara.

Var?

Kurserna är distanskurser med 2-5 fysiska träffar. Går du en campusförlagd distanskurs kommer de fysiska träffarna att vara på högskolan eller universitetet. Om din huvudman har beställt en kommun-/regionsförlagd kurs bestämmer huvudmannen och lärosätet tillsammans var och när de fysiska träffarna ska vara.

Lärosäten som ger kursen

Är du huvudman och intresserad av att beställa dessa kurser till dina lärare, de så kallade kommun-/regionförlagda distanskurserna, kontakta närmaste lärosäte för mer information.

Kommun-/regionsförlagda distanskurser

Vt 2019Variant
Högskolan i Gävlelänk till annan webbplats1, 2, 3
Högskolan Västlänk till annan webbplats1, 2, 3
Luleå tekniska universitetlänk till annan webbplats1, 2
Karlstads universitetlänk till annan webbplats1, 2, 3
Örebro universitetlänk till annan webbplats1, 2, 3
KTHlänk till annan webbplats1, 3
Umeå universitetlänk till annan webbplats1, 2, 3
Göteborgs universitetlänk till annan webbplats1, 2, 3
Uppsala universitetlänk till annan webbplats1, 2, 3

 Är du lärare och vill gå någon av kurserna kommer du kunna anmäla dig till lärosätet.

Campus distanskurser

Vt 2019Variant
Linköpings universitetlänk till annan webbplats1, 2
Högskolan i Kristianstad FULL1, 2, 3
Malmö universitetlänk till annan webbplats FULL1
KTHlänk till annan webbplats1, 3
Mittuniversitetetlänk till annan webbplats1, 2, 3
Göteborgs universitetlänk till annan webbplats FULL1, 2, 3

Mälardalens högskola

Teknik åk 7-9, specialskolan år 8-10länk till annan webbplats

MA gym, komvux gymn nivålänk till annan webbplats

MA 7–9, specialskolan år 8–10, länk till annan webbplatskomvux grundläggande nivålänk till annan webbplats

1, 2, 3

Hur?

Du studerar samtidigt som du arbetar. För kommun-/regionsförlagda kurser kan studietakten regleras beroende på vad huvudmannen och lärosätet kommer överens om. Studietakten på de flesta kurser är kvartsfart.

Ersättning för kurslitteratur

På några högskolor/universitet ingår kurslitteraturen, på andra inte. I de kommun-/regionförlagda kurserna gör huvudmannen upp detta med lärosätet.

Finansiering av studierna

Staten betalar utbildningen. Det innebär att lärosätet får ersättning för kurskostnaderna.
Då Skolverket ersätter lärosäten för kurskostnader så återstår bara eventuella kurslitteraturkostnader, resekostnader och vikariekostnader för huvudman.

Det utgår inga statsbidrag. Det vill säga att arbetsgivaren får inga pengar från staten. Deltagarna och arbetsgivaren får komma överens om ett upplägg.

Frågor och svar

Frågor och svar

Kan jag söka en kurs som enskild lärare?
Ja, de kurser som är campusförlagda distanskurser är sökbara för enskilda lärare. Du ska arbeta som lärare och du behöver din rektors godkännande för att kunna söka.

Kan jag läsa kursen även om jag inte är behörig att undervisa i matematik eller teknik?
Ja, kursen är öppen för lärare i andra ämnen och andra skolformer, i mån av plats.

Kan jag läsa kursen om jag är lärare i åk 4-6?
Ja, kursen är öppen för lärare i andra ämnen och andra skolformer imån av plats.

Om närmaste lärosäte inte har möjlighet att erbjuda kursen när vi önskar den, kan huvudmannen då vända sig till ett annat lärosäte?
Ja

Var anmäler jag mig?
Anmälan för de campusdistansförlagda kurserna, för enskilda lärare har inte öppnat ännu. Vi kommer att uppdatera den här sidan löpande under mars med mer information kring anmälan.

Är du rektor eller huvudman och intresserad av de kommun-/regionförlagda kurserna kan du höra av dig till närmaste lärosäte för att meddela ditt intresse.

Finns det någon kurs som är helt på distans?
Ja, Högskolan Dalarna har en kurs som är helt på distans.

Frågor och svar

Kan jag söka en kurs som enskild lärare?
Ja, de kurser som är campusförlagda distanskurser är sökbara för enskilda lärare. Du ska arbeta som lärare och du behöver din rektors godkännande för att kunna söka.

Kan jag läsa kursen även om jag inte är behörig att undervisa i matematik eller teknik?
Ja, kursen är öppen för lärare i andra ämnen och andra skolformer, i mån av plats.

Kan jag läsa kursen om jag är lärare i åk 4-6?
Ja, kursen är öppen för lärare i andra ämnen och andra skolformer imån av plats.

Om närmaste lärosäte inte har möjlighet att erbjuda kursen när vi önskar den, kan huvudmannen då vända sig till ett annat lärosäte?
Ja

Var anmäler jag mig?
Anmälan för de campusdistansförlagda kurserna, för enskilda lärare har inte öppnat ännu. Vi kommer att uppdatera den här sidan löpande under mars med mer information kring anmälan.

Är du rektor eller huvudman och intresserad av de kommun-/regionförlagda kurserna kan du höra av dig till närmaste lärosäte för att meddela ditt intresse.

Finns det någon kurs som är helt på distans?
Ja, Högskolan Dalarna har en kurs som är helt på distans.

 Har du frågor mejla till digitalisering@skolverket.se

Senast uppdaterad 13 februari 2019
c