Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning

Högskolekursen i grundläggande programmering är för lärare i matematik eller teknik och omfattar 7,5 hp.

Varför ska du delta?

 • För att lära dig grundläggande programmering
 • För att utveckla dina ämnesdidaktiska kunskaper kopplat till programmering
 • För att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument
 • För att lära dig mer om problemlösning och programmering
 • För att få orientering i relevant forskning och programmering.

För vem?

 • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
 • Matematiklärare i motsvarande kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • Matematiklärare i gymnasieskolan
 • Matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • Tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10

Vad?

Kurserna ger 7,5hp. Syftet är att lära sig grundläggande programmering med en ämnesdidaktisk infärgning. Arbetet i kursen består av föreläsningar, praktiskt arbete och workshops/laborationer.

 • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering (inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och funktioner).
 • Algoritmiskt tänkande och problemlösning med hjälp av programmering.
 • Programmering i ett textbaserat huvudspråk och orientering i ytterligare minst ett språk. Du lär dig skapa, felsöka och testa programkod, liksom att läsa och förbättra befintlig programkod.
 • Orientering i relevant ämnesdidaktisk forskning för tillämpning av programmering i ämnena matematik och teknik.

Kurserna finns i tre varianter

 1. Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10 eller komvux på grundläggande nivå, 7,5 hp
 2. Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gymnasiet eller komvux gymnasial nivå, 7,5 hp
 3. Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10, 7,5 hp

Studieform

Det finns olika alternativ för kursernas studieform.

Kommun- /regionförlagda kurser

En huvudman beställer kursen av lärosätet. Det kan också vara flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor som går ihop. Kurserna genomförs på distans med 2–4 fysiska träffar, resten av tiden sker arbetet på distans.

Beställaren och lärosätet bestämmer tillsammans plats för var träffarna ska vara. Det kan innebära att deltagarna åker till campus eller att lärosätets utbildare åker till en av beställaren bestämd plats, t.ex. en skola. Beställaren och lärosätet kommer överens om datum och tid för träffarna, så att det passar båda parter. Beställaren kan genom dessa kurser se till så att en grupp lärare inom kommunen/regionen kan gå kurserna tillsammans. När beställaren och lärosätet är överens om villkoren för kursen så kontaktas Skolverket.

Campusförlagda distanskurser

Kurserna genomförs på distans och innehåller 2–4 fysiska närträffar på högskolan/universitetet och gärna ytterligare möjlighet till handledning.

Distanskurser

Kurserna genomförs på distans. Inga fysiska träffar genomförs, handledning och stöd samt kommunikation och samarbetsmöjligheter ges via digitala träffar eller via webbforum. En webbplattform används där uppgifter och föreläsningar finns publicerade.

Var?

Lärosäten som ger kursen

Är du huvudman och intresserad av att beställa dessa kurser till dina lärare, de så kallade kommun-/regionförlagda distanskurserna, kontakta närmaste lärosäte för mer information. Länkar till lärosätenas information om kurser som startar ht 2019 kommer att publiceras under våren.

Kommun-/regionsförlagda distanskurser

Ht 2019

Variant

Högskolan i Gävlelänk till annan webbplats

1länk till annan webbplats, 2länk till annan webbplats

Karlstads universitetlänk till annan webbplats

1, 2, 3

Linköpings universitetlänk till annan webbplats

1, 2

Linnéuniversitetetlänk till annan webbplats

1, 3

Luleå tekniska universitetlänk till annan webbplats

1,2

Umeå universitetlänk till annan webbplats

1, 2, 3

Uppsala universitetlänk till annan webbplats

1, 2, 3

Örebros universitetlänk till annan webbplats

1, 2

Är du lärare och vill gå någon av kurserna anmäler du dig till lärosätet direkt. De lärosäten som har länken publicerad här har öppnat sina anmälningar. Klicka på länken på det lärosäte du är intresserad av för mer information.

Campus distanskurser

Ht 2019

Variant

Göteborgs universitetlänk till annan webbplats

1,3

Högskolan Dalarna - helt onlinelänk till annan webbplats

1, 2, 3

Högskolan Gävlelänk till annan webbplats

1länk till annan webbplats, 2länk till annan webbplats

Högskolan i Kristianstadlänk till annan webbplats

1, 2, 3

Linköpings universitetlänk till annan webbplats

1, 2, 3

Linnéuniversitetetlänk till annan webbplats

1, 3

Malmö universitetlänk till annan webbplats

1, 2, 3

Mittuniversitetetlänk till annan webbplats

1, 2, 3

Uppsala universitetlänk till annan webbplats

1, 2, 3

Fortsättningskurs

För dig som har gått den grundläggande programmeringskursen och är intresserad av att läsa vidare kommer det till hösten att finnas en fortsättningskurs.

Fortsättningskurs i programmering för tekniklärare

Fortsättningskurs i programmering för matematiklärare

Hur?

Du studerar samtidigt som du arbetar. Studietakten på de flesta kurser är kvartsfart.

Ersättning för kurslitteratur

På några högskolor/universitet ingår kurslitteraturen, på andra inte. I de kommun-/regionförlagda kurserna gör huvudmannen upp detta med lärosätet.

Finansiering av studierna

Skolverket betalar utbildningen. Det innebär att lärosätet får ersättning för kurskostnaderna.
Då Skolverket ersätter lärosäten för kurskostnader så återstår bara eventuella kurslitteraturkostnader, resekostnader och vikariekostnader för huvudman.

Det utgår inga statsbidrag. Det vill säga att arbetsgivaren får inga pengar från staten.

Frågor och svar

Frågor och svar

Kan jag söka en kurs som enskild lärare?
Ja, de kurser som är campusförlagda distanskurser är sökbara för enskilda lärare. Du ska arbeta som lärare och du behöver din rektors godkännande för att kunna söka.

Kan jag läsa kursen även om jag inte är behörig att undervisa i matematik eller teknik?
Ja, kursen är öppen för lärare i andra ämnen och andra skolformer, i mån av plats.

Kan jag läsa kursen om jag är lärare i åk 4-6?
Ja, kursen är öppen för lärare i andra ämnen och andra skolformer imån av plats.

Om närmaste lärosäte inte har möjlighet att erbjuda kursen när vi önskar den, kan huvudmannen då vända sig till ett annat lärosäte?
Ja

Var anmäler jag mig?
Du anmäler dig direkt till respektive högskola och universitet och vi publicerar en länk här. De här kurserna finns inte i antagning.se eller i studera.nu utan lärosätena själva sköter antagningen.

Är du rektor eller huvudman och intresserad av de kommun-/regionförlagda kurserna kan du höra av dig till närmaste lärosäte för att meddela ditt intresse.

Finns det någon kurs som är helt på distans?
Ja, Högskolan Dalarna har en kurs som är helt på distans.

Har du frågor mejla till digitalisering@skolverket.se

Senast uppdaterad 21 augusti 2019