Skolverket

Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan - webbkurs

I höst kommer en webbkurs för alla som arbetar i förskolan. Fyll på med kunskap om identitet, jämställdhet och digitalisering tillsammans med kollegor.

Därför ska du delta

  • Öka din kompetens inom digitalisering och jämställdhetsarbete i förskolan.
  • Få fler verktyg för att arbeta med digitalisering och jämställdhetsarbete i utbildningen.
  • Öka din förståelse för undervisning i förskolan.

Vad

En webbkurs om identitets-, jämställdhets- och digitaliseringsarbete i förskolan.

För vem

Kursen är för all pedagogisk personal i förskolan. Förskolechefer har en egen del av kursen som bland annat kommer att handla om hur man kan organisera för kursen.

Hur

Kurs på webben med inslag av kollegialt lärande på arbetsplatsen.

Var

Kursen kommer att vara tillgänglig under senare delen av 2018 på Skolverkets utbildningsplattform.

Omfattning

Totalt beräknas kursen ta 20 timmar att genomföra. Webbkursen är upplagd i olika delar. En del som görs på arbetsplatsträffar, en del i arbetslag, en del i barngrupp och en del enskilt. Förskolorna anpassar själva studietakten.

Kontakt

digitalisering@skolverket.se

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Digitalisering.länk till annan webbplats