Skolverket

Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan - webbkurs

I slutet av november kommer en webbkurs för alla som arbetar i förskolan. Fyll på med kunskap om identitet, jämställdhet och digitalisering tillsammans med kollegor.

Därför ska du delta

  • Öka din kompetens inom digitalisering och jämställdhetsarbete i förskolan.
  • Få fler verktyg för att arbeta med digitalisering och jämställdhetsarbete i utbildningen.
  • Öka din förståelse för undervisning i förskolan.

  Vad

  En webbkurs om identitets-, jämställdhets- och digitaliseringsarbete i förskolan. Syftet med webbkursen är att den ska vara ett stöd i implementeringen av läroplanen för förskolan (2018) och bidra till arbetet med att utveckla undervisningen i förskolan. Ett ytterligare syfte med kursen är att vara ett stöd i arbetet med identitet, jämställdhet och digitalisering, för att dessa perspektiv ska bli en del av förskolans undervisning.

  Webbkursen består av teoretiska inslag, praktiska uppgifter och interaktiva övningar. Innehållet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du kommer bland annat att få ta del av artiklar och filmer, reflektera, diskutera och tillsammans med ditt arbetslag planera och genomföra undervisningssituationer inom områdena identitet, jämställdhet och digitalisering. Du finns även interaktiva delar där du får öva dina kunskaper eller undersöka dina egna värderingar.

  För vem

  Kursen är för all pedagogisk personal i förskolan. Förskolechefer har en egen del av kursen som bland annat kommer att handla om hur man kan organisera för kursen.

  Hur

  Kurs på webben med inslag av kollegialt lärande på arbetsplatsen. Webbkursens olika moment genomför du antingen individuellt, tillsammans med ditt arbetslag eller på arbetsplatsträffar.

  Förskolorna anpassar själva studietakten. Det går även att genomföra hela webbkursen på egen hand.

  Var

  I slutet av november kommer webbkursen och då kan man också skapa ett konto. Länken till sidan där du registrerar dig kommer du att hitta här när kursen är publicerad. Du kommer att kunna arbeta med kursen så snart den är pulicerad. Det finns inget max antal deltagare och den kursen tillgänglig under en längre tid.

  Omfattning

  Totalt beräknas kursen ta 20 timmar att genomföra.

  Anmälan

  På Skolverkets utbildningsplattform registrerar du dig och får sen tillgång till kursen. Anmälan är kostnadsfri och det finns ingen begränsning i deltagarantal. Anmälan är personlig.

  Kontakt

  digitalisering@skolverket.se

  Nationella skolutvecklingsprogram

  Den här insatsen ingår i programmet Digitalisering.länk till annan webbplats