Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning, 7,5 poäng

Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder? Kursen vänder sig till studie- och yrkesvägledare som vill utveckla metoder och verktyg för att reflektera, analysera och förstå studie- och yrkesvägledningssituationer utifrån ett normkritiskt och interkulturellt perspektiv.

Vad

I mötet med olika kulturer har berättelsen en stor betydelse. För ökad kunskap om vad som sker i kulturmöten får deltagarna en översikt av teorier och metoder som belyser mötet med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Deltagarna får ta del av verktyg och strategier för att identifiera vad som formar individers värderingar och beteenden i olika kulturer.

Kursen har ett processinriktat arbetssätt, som tar utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter och praktiker. Arbetssättet ger deltagarna konkreta verktyg att använda i sin profession.
Interkultur, vägledning med narrativa perspektiv och kommunikation är de kunskapsområden som kursen tar utgångspunkt i.
Litterturinläsning och inlämningsuppgifter ingår i kursen.

Vem

Verksamma studie- och yrkesvägledare inom samtliga skolformer. Grundläggande behörighet.

Var och hur

Kursen startar v. 6 och pågår till v. 25. Kursen ges på distans med två obligatoriska kursdagar på Karlstads universitet. Dagarna innehåller föreläsningar, workshop och praktiska övningar.

21/2-19 kl. 12.30–17:15

22/2-19 kl. 09:00- 16:00

Kursens omfattar 7.5 hp och läses på 25 % fart.

Anmälan

Anmälan till interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledninglänk till annan webbplats

Sista anmälningsdag 2019-01-02

En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat till 30. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut.

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: elisabeth.berg@kau.se

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

 

Senast uppdaterad 05 december 2018