Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper – webbkurs

Gå en kostnadsfri webbkurs och bli bättre på att kartlägga dina nyanlända elevers kunskaper. Du kan gå den enskilt och tillsammans med kolleger i valfri takt.

Skapa användarkonto eller logga in på kursen

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattformlänk till annan webbplats

Vad ger kursen?

Det är obligatoriskt att använda Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1 och 2 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet kan också användas i gymnasieskolan. Genom kursen lär du dig:

  • hur en kartläggning kan genomföras
  • hur beslutsprocessen går till
  • hur resultatet från kartläggningen kan användas för planering av undervisningen

För vem?

Du kan gå kursen enskilt och tillsammans med kollegor. Kursen är till för alla som är delaktiga i arbetet med nyanlända elever inom de obligatoriska skolformerna. Även personal i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan gå kursen.

Kursen är i huvudsak för

  • rektorer
  • lärare
  • studiehandledare på modersmål
  • studie- och yrkesvägledare
  • mentorer

När?

Du kan starta webbkursen när du vill och du kan själv välja takten. Det tar cirka 30 timmar att göra hela webbkursen.

Senast uppdaterad 27 augusti 2019