Skolverket

Kreativ processledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Stärk din yrkesroll som kreativ processledare i arbetet med studie- och yrkesvägledning.

Därför ska du delta

  • Få ökade kunskaper om processledning, förhållningssätt och arbetssätt
  • Stärka din kompetens att leda kreativa möten, processer och workshops med kollegor, elever och representanter från arbetslivet.
  • Tillsammans med skolledare utbyta erfarenheter och utveckla samarbete.

Vad

Kursen består till stor del av praktiska övningar, där du får:

  • träna ditt ledarskap,
  • ta del av forskningsbaserade verktyg som stimulerar till kreativitet och delaktighet,
  • planera och genomföra en workshop i den egna verksamheten och som stöd ges handledning och återkoppling,

Skolverket medverkar under en halvdag och din skolledare blir inbjuden att delta i syfte att stärka det gemensamma uppdraget: studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.

För vem

Studie- och yrkesvägledare

Omfattning

Omfattningen är fyra heldagar under terminen samt eget arbete och inläsning av kurslitteratur.

Kursen är kostnadsfri, deltagarna står för resa och logi.

Anmälan

Anmälan behöver förankras med din skolledare. En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat till 25. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut.

Sista anmälningsdag: 24 maj, utom för Stockholm som har sista anmälningsdag 15 maj.

Anmälan Umeålänk till annan webbplats

Anmälan Gävlelänk till annan webbplats

Anmälan Linköpinglänk till annan webbplats

Anmälan Stockholmlänk till annan webbplats

Kursen anordnas av Mälardalens högskola

Kontakt

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

För frågor om kursinnehåll: sara.hagglund@mdh

Kursen anordnas av Mälardalens högskola