Kreativ processledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Stärk din yrkesroll som kreativ processledare i arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.

Därför ska du delta

  • Få ökade kunskaper om arbetssätt och förhållningssätt i processledning.
  • Stärka din kompetens att leda kreativa möten, processer och workshops med kollegor, elever och representanter från arbetslivet.
  • Tillsammans med skolledare utbyta erfarenheter och utveckla samarbete.

Vad

Kursen består av teori och praktiska övningar där du

  • får träna ditt ledarskap och ta del av forskningsbaserade verktyg som stimulerar till kreativitet och delaktighet
  • kommer planera och genomföra en workshop i den egna verksamheten och som stöd ges handledning och återkoppling.

Din skolledare deltar i utbildningen en dag, för att stärka det gemensamma uppdraget studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.
Den dagen leds av Skolverket och Mälardalens högskola.

Kursen är kostnadsfri, deltagarna står för resa och logi.

För vem

Studie- och yrkesvägledare

Var

Helsingborg:

3 april, 6 - 7 maj och 4 juni 2019. Skolledare deltar den 7 maj, 2019.

Arlanda:

10 april, 2 - 3 maj och 23 maj 2019. Skolledare deltar den 3 maj, 2019.

Omfattning

Omfattningen är fyra heldagar samt eget arbete och inläsning av kurslitteratur. Kurslitteraturen delas ut vid kursstart.

Anmälan

En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat till 25.
I samband med att du anmäler dig till kursen framgår det vilket datum som är aktuellt för skolledare.

Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut.

Sista anmälningsdag 8 mars

Anmälan till Helsingborglänk till annan webbplats

Anmälan till Arlandalänk till annan webbplats

Kontakt

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

För frågor om kursinnehåll: sara.hagglund@mdh.se

Kursen anordnas av Mälardalens högskola

Senast uppdaterad 17 januari 2019