Kreativ processledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Stärk din yrkesroll som kreativ processledare i arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.

Därför ska du delta

  • Få ökade kunskaper om arbetssätt och förhållningssätt i processledning.
  • Stärka din kompetens att leda kreativa möten, processer och workshops med kollegor, elever och representanter från arbetslivet.
  • Tillsammans med skolledare utbyta erfarenheter och utveckla samarbete.

Vad

Kursen består av teori och praktiska övningar där du

  • får träna ditt ledarskap och ta del av forskningsbaserade verktyg som stimulerar till kreativitet och delaktighet
  • kommer planera och genomföra en workshop i den egna verksamheten och som stöd ges handledning och återkoppling.

Din skolledare deltar i utbildningen en dag, för att stärka det gemensamma uppdraget studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.
Den dagen leds av Skolverket och Mälardalens högskola.

Kursen är kostnadsfri, deltagarna står för resa och logi.

För vem

Studie- och yrkesvägledare

När och var

Kursen ges på tre orter:

  • Mora, 28 augusti, 25-26 september och 5 november (skolledare deltar den 26 november)
  • Malmö, 4 september, 2-3 oktober och 12 november (skolledare deltar den 3 oktober)
  • Örebro, 11september, 9-10 oktober, 19 november (skolledare deltar den 10 oktober)

Omfattningen är fyra heldagar samt eget arbete och inläsning av kurslitteratur. Kurslitteraturen delas ut vid kursstart.

Kursen anordnas av Mälardalens högskola.

Anmälan

En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat till 25. I samband med att du anmäler dig till kursen framgår det vilket datum som är aktuellt för skolledare.

Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut.

Sista anmälningsdag 2019-05-20

Anmälan till Mora, Kreativ processledarutbildninglänk till annan webbplats

Anmälan till Malmö, Kreativ processledarutbildninglänk till annan webbplats

Anmälan till Örebro, Kreativ processledarutbildninglänk till annan webbplats

Kontakt

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

För frågor om kursinnehåll: sara.hagglund@mdh.se

Kursen anordnas av Mälardalens högskola

Senast uppdaterad 08 april 2019