Kritisk användning av nätet

Den här kollegiala utbildningen är till för personal i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Den ger kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik.

Materialet finns på Lärportalen

Modulen Kritisk användning av nätet finns på vår Lärportallänk till annan webbplats

Supporten för lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Varför ska ni delta?

 • Ni får ökad kunskap om digital informationssökning, sökkritik och källkritik
 • Ni får ökad medvetenhet om vad som styr resultaten i söktjänster
 • Ni får förslag på hur elevers eget skrivande kan stärka den källkritiska förmågan
 • Ni får en introduktion till begreppet källtillit och varför det behövs
 • Ni får konkreta exempel på hur lärare och skolbibliotekarie kan samarbeta

Det här får du

Syftet med den här modulen är att inspirera till diskussioner om informationssökning och källkritik i klassrum och skolbibliotek, helst som en integrerad del av skolans ämnen.

Modulen är uppbyggd av fem delar som studeras i tur och ordning:

 1. Informationssökning på nätet
 2. Sökkritik och algoritmers betydelse
 3. Källkritik på nätet
 4. Källkritik i nya publiceringsformer
 5. Källkritik i digitala medier - en didaktisk utmaning
 6. Källtillit i undervisningen

För vem?

Lärare, skolbibliotekarier och annan personal i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Hur?

Modulerna utgår från ett kollegialt lärande med stöd av webbaserat material bestående av filmer, ljudfiler, artiklar, elevaktiviteter, diskussionsfrågor och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras kollegialt och prövas därefter i den egna verksamheten.

Läs mer om modellen på Lärportalenlänk till annan webbplats

Var?

Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

Omfattning

Modulen består av sex delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är åtta veckor totalt.

Kontakt

digitalisering@skolverket.se

Senast uppdaterad 09 oktober 2019
 • Stöd i arbetet

  Guide för källkritik för lärare

  Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt.

 • Stöd i arbetet

  Källkritik för yngre elever

  Det är nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden. Det här materialet passar dig som undervisar yngre elever om källkritik.

 • Kompetensutveckling

  Leda och lära i tekniktäta klassrum

  Lär er mer om hur ni kan använda digitala verktyg för att öka kommunikationen i klassrummet och om att använda dig av digitala lärresurser. Den här kollegiala utbildningen är för er som vill komma ...