Kurs för undervisande pedagoger i förskoleklass

Under vårterminen 2019 pågår en kurs för obehöriga lärare/förskollärare och behöriga förskollärare som arbetar i förskoleklass. Den här sidan finns kvar för att ge information om kursen – det går inte längre att anmäla sig.

Anmälan

Du ansöker själv till kursen och din arbetsgivaren ska intyga att du inte har en behörighetsgivande examen eller legitimation. Det kan förekomma andra sätt att ansöka. Läs på de olika lärosätenas hemsidor.

Därför ska du delta

  • Du ökar din ämneskompetens
  • Du utvecklar din förmåga att stödja elever
  • Du blir tryggare i din yrkesroll

Vad

Kursen är på 15 högskolepoäng och innehåller två huvuddelar:

  • Språk och kommunikation,
  • matematiska uttrycksformer.

För vem

Pedagoger som arbetar i förskoleklass utan behörighet har förtur till kursplatserna. Ifall det finns platser kvar kan även förskollärare som arbetar i förskoleklass gå kursen.

Hur

Du studerar samtidigt som du arbetar.

Var

Studier på utvalda universitet eller högskolor.

Lärosäten som ger kursen

Vårterminen 2019

Högskolan i Jönköpinglänk till annan webbplats

Stockholms universitetlänk till annan webbplats

Leder ej till behörighet

Genom att gå kursen höjer du din kompetens. Studierna leder dock inte till behörighet i förskoleklass.

Finansiering av studierna

Staten betalar utbildningen. Det innebär att lärosätet får ersättning för kurskostnaderna. Utbildningen är gratis för deltagarna.

Det utgår inga statsbidrag. Det vill säga att arbetsgivaren får inga pengar från staten. Deltagarna och arbetsgivaren får komma överens om ett upplägg.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här satsningen ingår i våra Nationella skolutvecklingsprogram.

Senast uppdaterad 27 maj 2019