Skolverket

Normkritisk pedagogik för vägledning - Tala om arbetslivet

Studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer får utvecka ett mer normkritiskt förhållningssätt i vägledande samtal.

Innehåll

Kursen ger en inblick i hur vi bättre kan möta föreställningar om normer, samt utveckla metoder för ett mer normkritiskt förhållningssätt i det vägledande samtalet. Kursen ger också en inblick i begrepp och termer, samt knyter an till hur teori kan bli praktik. Övningar och metoder prövas och reflekteras.

För vem

Studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer.

Var

Varberg onsdag 24/10 kl 13-17, torsdag 25/10 kl 9-16.

Omfattning

Campusträffar i Varberg under 1,5 dag. Ingen övrig tid.

Anmälan

En sökande per anmälan. Antalet platser är begränsat. Ett urval kommer att göras efter anmälningstidens slut.

Sista anmälningsdag: 15 maj

Till anmälanlänk till annan webbplats

Kontakt

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

För frågor om kursinnehåll: kristin.andersson@mah.se

Kursen anordnas av Malmö högskola