Lärarlyftets kurser för fritidspedagoger

Du som är fritidspedagog kan läsa kurser i de praktisk-estetiska ämnena idrott och hälsa samt bild och slöjd. Kurserna ger 30 högskolepoäng. De flesta går på halvfart. Till kurser med start våren 2019 ansöker du mellan den 17 september och den 15 oktober.

Villkor för deltagande

För att delta måste du vara anställd i en kommun eller hos en enskild huvudman och ha en examen enbart inriktad mot arbete i fritidshem eller mot enbart förskola och fritidshem. Du behöver dock inte undervisa i ett praktisk-estetiskt ämne för att kunna studera.

Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet

De högskolor och universitet som anordnar våra kurser kommer efter att du antagits till en kurs erbjuda dig möjlighet till validering för tillgodoräknande. Din väg till behörighet kan på det sättet bli kortare.

Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Du hittar information om vilka kurser det handlar om på respektive lärosätes hemsida i anslutning till annan information om Lärarlyftet.

Möjlighet till lärarlegitimation

Efter avslutad kurs kan du ansöka om lärarlegitimation och få behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen i årskurs 1–6. Nu finns även andra möjligheter till legitimation för dig som är fritidspedagog:

Möjligheter till legitimation för fritidspedagogerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande.

Huvudmannens godkännandeblankett för fritidspedagoger Word (word, 35 kB)

Den kan du scanna in och bifoga elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in den separat till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm