Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor.

Materialet finns på lärportalen

Allt Läslyftets material – artiklar, filmer, diskussionsfrågor, förslag till undervisningsaktiviteter med mera - finns samlat i moduler på Lärportalen.

Läslyftets moduler för förskolan på Lärportalenlänk till annan webbplats

Du når supporten för Lärportalen här:

E-post till larportalen@skolverket.se

Därför ska du delta i Läslyftet

  • Möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor
  • Fördjupade kunskaper om språk-, läs-, och skrivdidaktik
  • Kompetensutveckling direkt i din förskola
  • Den reviderade läroplanen för förskolan lyfter högläsning. Utveckla förskolans kompetens kring olika sätt att arbeta med högläsning och samtal om text.

Film: Det här är Läslyftet i förskolan (tid: 8.00)

I den här filmen presenteras Läslyftets kompetensutvecklingsmodell. Ni får också möta förskolor som har arbetat med Läslyftet.

Det här är Läslyftet i förskolan

Vad

Kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning.

För vem

Läslyftet i förskolan riktar sig primärt till förskollärare. För att erbjuda insatsen till så många förskollärare som möjligt, kan samverkan mellan och inom huvudmän vara nödvändig. Om huvudmannen anser det lämpligt kan även annan personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska finnas förskollärare i varje grupp. Läslyftet finns även för skolan.

Läs mer om Läslyftet i skolan

Hur

Läslyftet bygger på kollegialt lärande där förskollärare och annan personal lär av och med varandra. Det kollegiala lärandet sker i grupp och leds av en handledare. Grupperna ska bestå av 6-10 deltagare och varje handledare ska handleda minst två grupper.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på förskolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Omfattning

En modul tar minst 15 timmar att genomföra. Om gruppen deltar inom ramen för statsbidrag ska modulens fyra delar genomföras under perioden augusti/september till maj/juni. Detta innebär att deltagarna behöver träffas en gång i månaden. Utöver de 15 timmarna ska undervisningsaktiviteter genomföras. Deltagarna behöver också tid för kontinuerlig reflektion och observation. Om ni inte ansökt eller beviljats statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill.

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan

Omslaget på publikationen Planera och organisera för Läslyftet i skolan

Diskussionsunderlag

Inför arbetet med Läslyftet i förskolan finns det många frågor som bör diskuteras och flera beslut som behöver fattas. Med hjälp av diskussionsunderlaget "Planera och organsiera för Läslyftet i förskolan" får huvudmän och rektorer stöd i hur man kan organisera den här typen av kompetensutvecklingsinsats.

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan (203 kB)PDF (pdf, 857 kB)

Modulöversikt

Här kan du se en sammanställning över de moduler som finns att välja på.

Modulöversikt för Läslyftet i förskolanPDF (pdf, 1 MB)

Presentera Läslyftet på din förskola

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för dina kollegor.

Ladda ner bildspelet Välkommen till Läslyftet i förskolanPDF (pdf, 8 MB)

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för vårdnadshavare.

Ladda ner bildspelet Läslyftet i förskolan (riktad till vårdnadshavare)PDF (pdf, 630 kB)

Det här händer läsåret 2019/20

Inspirationsdag om språk-, läs och skrivutveckling i förskolan

Välkommen till en inspirationsdag med föreläsningar och goda exempel på hur du kan utveckla arbetet med högläsning och samtal om texter på din förskola. Skolverket berättar också om Läslyftet i förskolan. Inspirationsdagen hålls i Västerås, Växjö och Umeå under november. Läs mer och anmäl dig här:

Inspirationsdag om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolanlänk till annan webbplats

Handledarutbildning

Du som har blivit utsedd av din huvudman att gå handledarutbildningen inom Läslyftet erbjuds en utbildning vid ett lärosäte. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar i att handleda.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om handledarutbildningen 2019/20länk till annan webbplats

Inledande konferens för handledare och rektorer

Inledande konferenser för handledare och rektorer hölls i Malmö 14/5, Göteborg 21/5, Stockholm 22/5. Här kan du se programmet till konferenserna:

Program Inledande konferens för handledare och rektorer 2019PDF (pdf, 36 kB)

Presentationer från inledande konferenser 2019

Handleda vidare - anmälan

För dig som gått handledarutbildningen och ska fortsätta som handledare finns möjlighet till fördjupning. Handleda vidare består av hel- eller halvdagsträffar under hösten 2019 och våren 2020 där du som deltar får lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Anmälan är nu stängd. Anmälan var öppen 25 april – 24 maj 2019.

Det kan finnas platser kvar på utbildningen. För att göra en sen anmälan, kontakta lärosätet direkt. Kontaktuppgifter finns på Lärportalen.

Handleda vidare på Lärportalenlänk till annan webbplats

Utvärdering av Läslyftet

Utvärderingen av Läslyftet i förskolan startade hösten 2017. Den utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport med planerad publicering 2019. Här finns de två delrapporter som har utvärderat Läslyftet i förskolan.

Utvärdering av Läslyftet - delrapport 5

Utvärderingen visar att satsningen på Läslyftet i förskolan huvudsakligen uppfattas som positiv, och att satsningens två mål uppfyllts: att utveckla kompetens om barns språkutveckling och att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen.

Ladda ner delrapport 5 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet - delrapport 8

Rapporten avser de fyra läslyftsmodulerna för förskolan. Rapporten visar att modulerna i hög grad svarar mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Modulerna har förutsättningar att kunna bidra till ökad kunskap om och djupare inblick i barns språkutveckling och deras första möte med skriftspråket.

Ladda ner delrapport 8 om LäslyftetPDF (pdf, 995 kB)

Senast uppdaterad 18 september 2019