Skolverket

Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan är en kompetensutveckling för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Du som är förskollärare lär dig mer om att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling.

Därför ska du delta i Läslyftet

  • Möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor
  • Fördjupade kunskaper om språk-, läs-, och skrivdidaktik
  • Kompetensutveckling direkt i din förskola
  • Den reviderade läroplanen för förskolan lyfter högläsning. Utveckla förskolans kompetens kring olika sätt att arbeta med högläsning och samtal om text.

Ansök om statsbidrag för 2019/20

Statsbidragsansökan för läsåret 2019/20 kommer att vara öppen 15 januari-15 februari 2019.

Visste du att det är möjligt att söka statsbidrag igen för förskolor som har deltagit i Läslyftet tidigare? Om den totala summan för bidraget inte räcker till för alla som söker det kommer Skolverket däremot att behöva att göra ett urval, där enheter som inte tidigare har deltagit kommer att prioriteras.

Läs mer om statsbidraget

Det här är Läslyftet i förskolan

Vad

Kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik. Materialet finns på Lärportalen.

Gå till Lärportalenlänk till annan webbplats

För vem

Läslyftet i förskolan riktar sig primärt till förskollärare. För att erbjuda insatsen till så många förskollärare som möjligt, kan samverkan mellan och inom huvudmän vara nödvändig. Om huvudmannen anser det lämpligt kan även annan pedagogisk personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska finnas förskollärare i varje grupp.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Kompetensutvecklingsmodellen bygger på att en handledare handleder grupper av deltagare. Grupperna ska bestå av 6-10 deltagare och varje handledare ska handleda minst två grupper.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på förskolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Omfattning

En modul tar minst 15 timmar att genomföra. Om gruppen deltar inom ramen för statsbidrag ska modulens fyra delar genomföras under perioden augusti/september till maj/juni. Detta innebär att deltagarna behöver träffas en gång i månaden. Utöver de 15 timmarna ska undervisningsaktiviteterna genomföras. Deltagarna behöver också tid för kontinuerlig reflektion och observation. Om ni inte ansökt eller beviljats statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill.

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan

Diskussionsunderlag

Inför arbetet med Läslyftet i förskolan finns det många frågor som bör diskuteras och flera beslut som behöver fattas. Med hjälp av diskussionsunderlaget "Planera och organsiera för Läslyftet i förskolan" får huvudmän och förskolechefer stöd i hur man kan organisera den här typen av kompetensutvecklingsinsats.

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan (203 kB)PDF (pdf, 7 MB)

Modulöversikt

Här kan du se en sammanställning över de moduler som finns att välja på.

Modulöversikt för Läslyftet i förskolanPDF (pdf, 2 MB)

Presentera Läslyftet på din förskola

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för dina kollegor.

Ladda ner bildspelet Välkommen till Läslyftet i förskolanPDF (pdf, 1 MB)

Den här presentationen kan du använda för att presentera Läslyftet för vårdnadshavare.

Ladda ner bildspelet Läslyftet i förskolan (riktad till vårdnadshavare)PDF (pdf, 630 kB)

Det här händer läsåret 2018/19

Handledarutbildning

Du som har blivit utsedd av din huvudman att gå handledarutbildningen inom Läslyftet erbjuds en utbildning vid ett lärosäte. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om handledarutbildningen 2018/19 på Lärportalenlänk till annan webbplats

Inledande konferens för handledare och förskolechefer

Handleda vidare

Handleda vidare består av hel- eller halvdagsträffar under hösten 2018 och våren 2019 där du som deltar får lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om handleda vidarelänk till annan webbplats

Utvärdering av Läslyftet

Utvärderingen av Läslyftet i förskolan startade hösten 2017. Den utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport med planerad publicering 2019. Här finns de två delrapporter som har utvärderat Läslyftet i förskolan.

Utvärdering av Läslyftet - delrapport 5

Utvärderingen visar att satsningen på Läslyftet i förskolan huvudsakligen uppfattas som positiv, och att satsningens två mål uppfyllts: att utveckla kompetens om barns språkutveckling och att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen.

Ladda ner delrapport 5 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet - delrapport 8

Rapporten avser de fyra läslyftsmodulerna för förskolan. Rapporten visar att modulerna i hög grad svarar mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Modulerna har förutsättningar att kunna bidra till ökad kunskap om och djupare inblick i barns språkutveckling och deras första möte med skriftspråket.

Ladda ner delrapport 8 om LäslyftetPDF (pdf, 995 kB)

Senast uppdaterad 14 november 2018