Läslyftet i skolan

Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av en insats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare i alla ämnen. Det finns exempelvis material för lärare i NO, SO, yrkesämnen och svenska/svenska som andraspråk.

Det här får du

• Fördjupa dina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling
• Samtala med kollegor om forskning och undervisning
• Pröva nya arbetssätt i praktiken

Allt material - artiklar, filmer, diskussionsfrågor med mera - finns samlat på Lärportalen.

Gå till Lärportalenlänk till annan webbplats

Det här är Läslyftet

Vad

Kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik.

För vem

Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass samt skolbibliotekarier. Läslyftet finns även för förskolan.

Läs om Läslyftet i förskolan

Hur

Läslyftet bygger på kollegialt lärande där lärare lär av och med varandra. Utgångspunkten för samtalen är aktuell forskning och metoder som prövas i undervisningen. Samtalen leds av en handledare. 

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till det ordinarie arbetet.

Omfattning

Att arbeta med en modul för skolan tar 30-40 timmar. Under det läsår huvudmannen får statsbidrag för handledare i skolan ska deltagarna arbeta med två moduler. Om ni inte har ansökt eller beviljats statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill.

Planera och organisera för Läslyftet i skolan

Diskussionsunderlag

Läslyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för insatsen. Hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestäms av rektorn i samverkan med lärarna. I vår publikation Planera och organisera för Läslyftet i skolan kan du läsa mer om hur ni kan förbereda er.

Planera och organisera för Läslyftet i skolanPDF (pdf, 2 MB)

Modulöversikt

Här finns en sammanställning över samtliga moduler inom Läslyftet i skolan.  

Ladda ner modulöversiktenPDF (pdf, 666 kB)

För att läsa mer om modulerna, gå till Lärportalen.

Läs om alla moduler i Lärportalenlänk till annan webbplats

Presentera Läslyftet på din skola

Ladda ner bildspelet Välkommen till Läslyftet i skolan!PDF (pdf, 4 MB)

Det här händer läsåret 2018/19

Handledarutbildningen

De handledare som skolan får statsbidrag för har möjlighet att få platser på Läslyftets handledarutbildning läsåret 2018/19. Utbildningen hålls vid ett lärosäte och den består av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar i att handleda. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om handledarutbildningen på Lärportalenlänk till annan webbplats       

Inledande konferens för handledare

Konferenserna hölls i maj 2018. Du kan ladda ner presentationerna från konferenserna.

Ladda ner Skolverkets presentation från konferensen för handledarePDF (pdf, 6 MB)  

Ladda ner presentationen Olika läsning för olika ämnenPDF (pdf, 2 MB)

För att få tillgång till Jonas Hassen Khemiris presentation – kontakta oss: laslyftet@skolverket.se

Inledande konferens för rektorer

Handleda vidare

Handleda vidare består av hel- eller halvdagsträffar för handledare under hösten -18 och våren -19. Träffarna innehåller föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om Handleda vidarelänk till annan webbplats

De handledare som skolan får statsbidrag för har möjlighet att få platser på Läslyftets handledarutbildning läsåret 2018/19. Utbildningen hålls vid ett lärosäte och den består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om handledarutbildningenlänk till annan webbplats

Den inledande konferensen syftar till att inspirera och informera inför arbetet med Läslyftet. Dagen kommer att handla bland annat om kompetensutvecklingsmodellen, handledarrollen och modulerna. Det kommer också att erbjudas föreläsningar och tillfällen till samtal exempelvis om utmaningar man kan ställas inför i rollen som handledare.

Läs mer om den inledande konferensenlänk till annan webbplats

De handledare som skolan får statsbidrag för har möjlighet att få platser på Läslyftets handledarutbildning läsåret 2017/18. Utbildningen hålls vid ett lärosäte och den består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om utbildningen på Lärportalenlänk till annan webbplats

Utvärdering

Utvärderingen av Läslyftet startade hösten 2015. Den utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport med planerad publicering i juni 2019. Delrapporterna finns publicerade i Skolverkets publikationsdatabas. Där finns också utvärderingen av Läslyftets utprövningsomgång 2014/15.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) utvärderar Läslyftets effekter på elevers måluppfyllelse, framförallt vad gäller resultat på de nationella proven.

Till publikationsdatabasenlänk till annan webbplats