Leda och lära i tekniktäta klassrum

Lär er mer om hur ni kan använda digitala verktyg för att öka kommunikationen i klassrummet och om att använda dig av digitala lärresurser. Den här kollegiala utbildningen är för er som vill komma igång med ert digitaliseringsarbete.

Materialet finns på lärportalen

Modulen Leda och lära i tekniktäta klassrum finns på vår lärportallänk till annan webbplats

Supporten för lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Varför ska ni delta?

 • Ni får ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande
 • Ni lär er mer om hur ni kan hitta och värdera digitala lärresurser
 • Ni får möjlighet att pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet tillsammans
 • Ni får lära er mer om hur digitala verktyg kan användas för att anpassa undervisningen efter elevers olika behov.

Det här får ni

I modulen Leda och lära i tekniktäta klassrum får ni kollegialt arbeta med frågorna Varför digitalisering? Hur kan digitala verktyg stödja lärande? När passar digitala verktyg in? Den här modulen är tänkt för er som är på väg att starta er digitala resa eller som kommit igång men känner att ni behöver arbeta mer strukturerat med er utveckling.

Ni kommer att få inblick i hur samhällets digitalisering påverkar skolan och undervisningen. Modulen tar också upp hur ni kan använda digitala verktyg för att öka kommunikationen i klassrummet och hur ni kan hitta och värdera digitala läromedel. Ni får även använda en modell för att planera och följa upp undervisningen. De avslutande delarna av modulen handlar om hur digitala verktyg kan användas för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö i klassrummet.

För vem?

Lärare i grund- och gymnasieskola

Hur?

Modulerna utgår från ett kollegialt lärande med stöd av webbaserat material bestående av filmer, ljudfiler, artiklar, aktiviteter och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras kollegialt och prövas därefter i den egna verksamheten.

Läs mer om modellen på Lärportalenlänk till annan webbplats

Var?

Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

Omfattning

Modulen består av åtta delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är 16 veckor totalt.

Kontakt

digitalisering@skolverket.se

Senast uppdaterad 27 augusti 2019
 • läraren använder ett digitalt verktyg i undervisningen Kompetensutveckling

  Digital kompetens i undervisning

  Kom igång med digital kompetens! Du får pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med dina kollegor på skolan.

 • Kompetensutveckling

  Kritisk användning av nätet

  Lär er mer om källkritik. I den här kollegiala utbildningen får ni kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik.

 • Kompetensutveckling

  Säker användning av nätet

  I den här kollegiala utbildningen får ni fördjupa er i hur ni kan hantera och diskutera frågor om säkerhet och integritet tillsammans med era elever.