Matematik

Utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Ta del av kompetensutveckling i matematikdidaktik, tidigare kallad Matematiklyftet, för lärare och förskollärare.

Nya moduler i matematik på Lärportalen

Nu finns det tre nya moduler inom matematik på Lärportalen, "Matematikdidaktik och specialpedagogik" för åk 1-3, 4-6 respektive 7-9. Modulerna ger matematiklärare, speciallärare eller specialpedagog stöd och redskap för att utveckla undervisningen för elever som är i behov av extra anpassningar i matematik.

Lärportalenlänk till annan webbplats

Därför ska du delta

  • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor
  • Sätt ditt eget lärande i fokus
  • Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning

Kollegialt lärande i matematik

Vad

Kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik.

För vem

Lärare som undervisar i matematik i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning samt lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Ni diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och testar sedan dem i undervisningen. 

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan eller förskolan och är tätt knuten till det ordinarie arbetet.

Omfattning

Materialet finns fritt tillgängligt så ni kan därmed starta när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Förskolans och förskoleklassens moduler är längre och tar därmed cirka 45 timmar under två till tre terminer.

Planera och organisera för kollegialt lärande

Kompetensutvecklingsinsatsen är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Planera och organisera för kollegialt lärande - MatematiklyftetPDF (pdf, 606 kB)

Handledarutbildning 2018/19

Under läsåret 2018/19 finns handledarutbildning för kollegialt lärande i matematik. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna i matematik.

Lärportalen

På Lärportalen finns material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i matematikdidaktik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs.

Lärportalenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 14 mars 2019