Matematiklyftet

Utveckla undervisningen tillsammans med kollegor med hjälp av Matematiklyftet, en kompetensutveckling i matematikdidaktik för lärare och förskollärare.

Därför ska du delta

  • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor
  • Sätt ditt eget lärande i fokus
  • Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning

Det här är Matematiklyftet

Vad

Kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik.

För vem

Lärare som undervisar i matematik i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning samt lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Ni diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och testar sedan dem i undervisningen. 

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan eller förskolan och är tätt knuten till det ordinarie arbetet.

Omfattning

Materialet finns fritt tillgängligt så ni kan därmed starta när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Förskolans och förskoleklassens moduler är längre och tar därmed cirka 45 timmar under två till tre terminer.

Planera och organisera för Matematiklyftet

Matematiklyftet är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Planera och organisera för kollegialt lärande - MatematiklyftetPDF (pdf, 606 kB)

Handledarutbildning 2018/19

Under läsåret 2018/19 finns möjlighet att utbilda handledare för kollegialt lärande i matematik. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna i matematik.

Målgrupp

Handledarutbildningen riktar sig till matematiklärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Krav för deltagande lärare

För att vara behörig till handledarutbildningen ska läraren:

  • ha legitimation i matematik,
  • ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa i matematik,
  • vara anställd hos huvudmannen antingen tillsvidare eller under den tid utbildningen pågår,
  • handleda en grupp lärare som genomför en modul, helst under den period då handledarutbildningen pågår,
  • inte tidigare ha genomgått handledarutbildningen genom Skolverket.

Handledarutbildning via webben

Handledarutbildningen är en webbaserad utbildning via Högskolan Dalarna. Grundtanken med en webbaserad utbildning är att deltagarna ska kunna genomföra den där de befinner sig.

Handledarutbildningen inleds med två utbildningsdagar den 6-7 september 2018 förlagda på Högskolan Dalarna. Därefter omfattar utbildningen tio webbaserade träffar under läsåret 2018/19. Träffarna sker måndag-fredag på eftermiddagstid. Utbildningen sker via en webbaserad lärplattform.

För att kunna gå den webbaserade utbildningen krävs stationär eller bärbar dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera med USB-kontakt.

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 26 april och anmälan är nu stängd.

Urval

Handledarutbildningen för lärare i matematik är gemensam med handledarutbildningen för lärare i naturvetenskap och teknik. Om det blir fler sökande än det finns platser prioriteras huvudmän med låga studieresultat i samverkan med Skolverkets uppdrag Samverkan för bästa skola.

Lärportalen

På Lärportalen finns material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i matematikdidaktik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs.

Lärportalenlänk till annan webbplats