Skolverket

Naturvetenskap och teknik

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor. Ta del av kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik.

Därför ska du delta

  • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor
  • Sätt ditt eget lärande i fokus
  • Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning

Kollegialt lärande i naturvetenskap och teknik

Kompetensutveckling i de naturvetenskapliga ämnenas och teknikämnets didaktik.

För vem

Lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen och teknik i grundskola och gymnasieskola.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Ni diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och testar sedan dem i undervisningen.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till det ordinarie arbetet.

Omfattning

Materialet finns fritt tillgängligt och ni kan starta arbetet när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer.

Planera och organisera för kollegialt lärande

Kompetensutvecklingsinsatsen är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Planera och organisera för kollegialt lärande - Naturvetenskap och teknikPDF (pdf, 763 kB)

Handledarutbildning 2018/19

Under läsåret 2018/19 finns möjlighet att utbilda handledare för kollegialt lärande i naturvetenskap och teknik. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna i naturvetenskap och teknik.

Målgrupp

Handledarutbildningen riktar sig till lärare i naturvetenskap och teknik som arbetar i grundskola och gymnasieskola.

Krav för deltagande lärare

För att vara behörig till handledarutbildningen ska läraren:

  • ha legitimation i naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
  • ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa i naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
  • vara anställd hos huvudmannen antingen tillsvidare eller under den tid utbildningen pågår,
  • handleda en grupp lärare som genomför en modul, helst under den period då handledarutbildningen pågår,
  • inte tidigare ha gått handledarutbildningen genom Skolverket.

Handledarutbildning via webben

Handledarutbildningen är en webbaserad utbildning via Högskolan Dalarna. Grundtanken med en webbaserad utbildning är att deltagarna ska kunna genomföra den där de befinner sig.

Handledarutbildningen inleds med två utbildningsdagar den 6-7 september 2018 förlagda på Högskolan Dalarna. Därefter omfattar utbildningen tio webbaserade träffar under läsåret 2018/19. Träffarna sker måndag-fredag på eftermiddagstid. Utbildningen sker via en webbaserad lärplattform.

För att kunna gå den webbaserade utbildningen krävs stationär eller bärbar dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera med USB-kontakt.

Anmälan

Den finns enstaka platser kvar till handledarutbildningen. För mer information, vänligen kontakta margareta.oscarsson@skolverket.se senast den 24 augusti 2018.

Urval

Handledarutbildningen för lärare i naturvetenskap och teknik är gemensam med handledarutbildningen för lärare i matematik. Om det blir fler sökande än det finns platser prioriteras huvudmän med låga studieresultat i samverkan med Skolverkets uppdrag Samverkan för bästa skola. 

Lärportalen

På Lärportalen finns material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i didaktik i naturvetenskap och teknik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs.

Lärportalenlänk till annan webbplats