Studie- och yrkesvägledning i migration – Nyanländas övergångar och inkludering

En kurs för verksamheter som vill utveckla arbetet med att stödja nyanländas karriärprocesser.

Vad

Kursens syfte är att stödja skolor att utveckla studie- och yrkesvägledande verksamhet, som ger nyanlända goda förutsättningar att orientera sig inom utbildning och arbetsliv och i det svenska samhället.

Exempel på kursinnehåll:

  • migrationens villkor för nyanländas karriärprocesser
  • metoder och strategier för studie- och yrkesvägledning med nyanlända

Deltagarna kommer under kursens gång att utveckla ett mindre utvecklingsprojekt för sin verksamhet.

Vem

Kursen vänder sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare och annan skolpersonal med intresse för att utveckla skolans studie- och yrkesvägledande verksamhet för nyanlända. Vi välkomnar gärna arbetslag med olika personalgrupper då det är en särskild framgångsfaktor att tillsammans utveckla arbetssätt och metoder.

Var och hur

Kursen har ett processinriktat arbetssätt och tar sin utgångspunkt i deltagarnas situationer, frågor och behov. Vid kurstillfällena varvas föreläsningar med workshops och strukturerade erfarenhetsutbyten/samtal.

Kurstillfällen

14 mars- 10.00-16.00 (fika från 09.30)

15 mars- 09.00-16.00

13 maj- 10.00-16.00 (fika från 09.30)

14 maj- 09.00-16.00

Lunch sker på egen bekostnad.

Plats

Stockholm, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Anmälan

Anmälan till Studie- och yrkesvägledning i migration – Nyanländas övergångar och inkluderinglänk till annan webbplats

Sista anmälningsdag 2019-01-02

Sista datum för ansökan är nu passerat. Kursen kommer eventuellt igen att söka inför höstterminen 2019.

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: daniel.hailemariam@edu.su.se.

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast uppdaterad 29 januari 2019
c