PATH-metod i studie- och yrkesvägledning

En kurs för att stärka elevhälsoteamens kompetens i samtal och vägledning för att vara ett stöd i elevens karriärplanering. 

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av PATH – modellen, med inriktning på grupprocesser, ledarskap och samtalsfärdigheter. Tyngdpunkten i kursen ligger på laborationsövningar i studios med feedback av lärare och deltagare.
Mellan kurstillfällena arbetar gruppmedlemmarna med att försöka vägleda enligt PATH – modellen. Gruppdeltagarna genomför också en gruppträff på Skype med de andra deltagarna.

Vem

Kursen vänder sig till studie och yrkesvägledare, lärare, skolledare, kuratorer, specialpedagoger, skolpsykologer.
Vi välkomnar elevhälsoteam då det är en särskild framgångsfaktor att tillsammans utveckla arbetssätt och metoder.

Var och hur

23 maj 10.00 – 17.00
24 maj 09.30 – 15.00 . Sal N320 på Umeå universitet, Naturvetarhuset

13 juni 10.00 – 17.00
14 juni 09.30 – 15.00 Sal NA332 på Umeå universitet, Naturvetarhuset

Kursen är kostnadsfri.
Resa och logi sker på egen bekostnad.

Anmälan

Anmälan till PATH-metod i vägledninglänk till annan webbplats

Sista anmälningsdag 2019-04-01

En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat till 30. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut.

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: svea.maria.kuoppa@umu.se

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

Senast uppdaterad 31 januari 2019
c