PATH-metod i studie- och yrkesvägledning

En kurs för elevhälsoteamsom vill lära sig nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever, som är i behov av förstärkt vägledning.

Innehåll

PATH står för Planning Alternative Tomorrows with Hope. Kursen innehåller en genomgång av modellen, med inriktning på grupprocesser, ledarskap och samtalsfärdigheter.
Tyngdpunkten i kursen ligger på metodövningar med feedback av lärare och deltagare. Mellan kurstillfällena arbetar gruppmedlemmarna med att försöka vägleda enligt PATH – modellen. Gruppdeltagarna genomför också en gruppträff på Skype med de andra deltagarna.

Vem

Kursen vänder sig till

  • studie och yrkesvägledare
  • lärare
  • skolledare
  • kuratorer
  • specialpedagoger
  • och skolpsykologer

inom framför allt grundsär- och gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna, samt i verksamheter som arbetar med elever i behov av förstärkt vägledning.

När och var

Torsdag den 19 september 10.00 – 17.00, Sal N320

Fredag den 20 september 09.30 – 15.00, Sal N320

Tisdag den 7 oktober 10.00 – 17.00, Sal NA332

Onsdag den 8 oktober 09.30 – 15.00, Sal NA332

vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Naturvetarhuset, Umeå universitet.

Anmälan

Anmälan till PATH-metod i vägledninglänk till annan webbplats

En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat till 30. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut. Kursen är kostnadsfri. Resa och logi sker på egen bekostnad.

Sista anmälningsdag 2019-05-20

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: svea.maria.kuoppa@umu.se

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

Senast uppdaterad 08 april 2019