Regionala handledarutbildare stärker kvaliteten i apl

Våra regionala handledarutbildare tar kontakt med skolor med yrkesutbildning för att ta reda på hur behovet av utbildade apl-handledare ser ut.

Samarbete med skolor

Utifrån skolans önskemål gör handledarutbildarna prioriteringar och kontaktar aktuella arbetsgivare i den region som skolan finns för att erbjuda sig att planera och genomföra handledarutbildning med personalen på arbetsplatsen.

Tjänsten är kostnadsfri och anpassas utifrån arbetsplatsens behov och önskemål.

Söker upp lokala och regionala aktörer

De regionala handledarutbildarna kommer också söka upp lokala och regionala aktörer inom utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor för att bygga upp och utveckla nätverk för att sprida handledarutbildningen.

De kommer att arbeta nära såväl gymnasieskolor och komvux som näringslivssamordnare, företagarföreningar, regionala kompetensplattformar och andra aktörer för att nå relevanta arbetsgivare.

Röster om utbildningen

Efter utbildningen är jag säkrare i min roll som handledare, och vet vad som krävs och förväntas av mig, säger Julius Wallmo på Restaurangakademien, som hoppas att flera kollegor i branschen ska ta del av den kompetensutvecklingen. Det är viktigt för hela vår bransch att ta hand om våra blivande kollegor när de kommer till oss för att lära sig yrket, så att de trivs, mår bra och vill stanna kvar i sitt yrke.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta oss på aplhandledarutbildare@skolverket.se

Senast uppdaterad 11 januari 2019
c