Säker användning av nätet

Lär er mer om säkerhet på nätet. I den här kollegiala utbildningen får ni fördjupa er i hur ni kan hantera och diskutera frågor om säkerhet och integritet tillsammans med era elever.

Materialet finns på lärportalen

Materialet finns fritt tillgängligt på vår lärportal. Ingen inloggning behövs.

Modulen Säker användning av nätet på lärportalenlänk till annan webbplats

Supporten för lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Varför ska ni delta?

 • Ni får ökade kunskaper om ungas nätliv
 • Ni får förslag på hur ni kan diskutera internet och integritetsfrågor med elever
 • Ni lär er mer om informationssäkerhet
 • Ni stärker ert arbete med elevers säkerhet på nätet
 • Ni får exempel på hur lärare, skolbibliotekarie och elevhälsopersonal kan samarbeta

Det här får du

Modulen Säker användning av nätet tar avstamp i vad vi vet om ungas nätvanor. Den består av fyra delar:

 1. Ungas samspel online
 2. Kränkningar på nätet
 3. Informationssäkerhet i skolan
 4. Arbeta vidare

För vem?

Lärare, skolbibliotekarier och elevhälsopersonal i grundskola och gymnasium.

Hur?

Modulerna utgår från ett kollegialt lärande med stöd av webbaserat material bestående av filmer, ljudfiler, artiklar, aktiviteter och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras kollegialt och prövas därefter i den egna verksamheten.

Läs mer om modellen på Lärportalenlänk till annan webbplats

Var?

Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

Omfattning

Modulen består av fyra delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är åtta veckor totalt.

Kontakt

digitalisering@skolverket.se

Senast uppdaterad 27 augusti 2019
 • Kompetensutveckling

  Kritisk användning av nätet

  Lär er mer om källkritik. I den här kollegiala utbildningen får ni kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik.

 • Kompetensutveckling

  Leda och lära i tekniktäta klassrum

  Lär er mer om hur ni kan använda digitala verktyg för att öka kommunikationen i klassrummet och om att använda dig av digitala lärresurser. Den här kollegiala utbildningen är för er som vill komma ...

 • Kompetensutveckling

  Digitalt berättande

  Lär er mer om hur ni tillsammans med era elever kan arbeta med digitalt berättande med film, ljud, bild och digital text för att utveckla undervisningen.