Att vägleda nyanlända vuxna

Lärare och studie- och yrkesvägledare får under två dagar utveckla kunskaperna i karriärplanering för nyanlända vuxna.

Innehåll

Nyanlända vuxna har en karriär framför sig och många har även en bakom sig. En vanlig utmaning är att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är begränsad, vilket kan göra det svårt att hitta vägar in på arbetsmarknaden.
Kursdagarna kommer att på olika sätt belysa arbete med nyanlända vuxnas karriärplanering i klassrummet och individuellt.
Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas.
Under dagarna varvas föreläsningar med verksamhetsnära övningar och diskussioner.

För vem

Lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar med vuxna.

Var

Malmö, Malmö universitet

Omfattning

Två campusförlagda dagar: 4- 5 mars 2019

Anmälan

Anmälan Att vägleda nyanlända vuxnalänk till annan webbplats

En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat till 30. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut.

Sista ansökningsdatum 2 januari 2019

Sista datum för ansökan är nu passerat. Kursen kommer eventuellt igen att söka inför höstterminen 2019.

Kontakt

För frågor om antagning: syv@skolverket.se
För frågor om kursinnehåll: kristin.andersson@mau.se

Senast uppdaterad 22 januari 2019