Skolverket

Att vägleda nyanlända vuxna

Lärare och studie- och yrkesvägledare får under två dagar utveckla kunskaperna i karriärplanering för nyanlända vuxna.

Innehåll

Kursdagarna kommer att på olika sätt belysa arbete med nyanlända vuxnas karriärplanering i klassrummet och individuellt.

Nyanlända vuxna har en karriär framför sig och många har även en bakom sig. En vanlig utmaning är att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är begränsad, vilket kan göra det svårt att hitta vägar in på arbetsmarknaden.Ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan underlätta vägen in för den enskilde.

För vem

Lärare och studie- och yrkesvägledare.

Var

Malmö: Tisdag 6/11 och onsdag 7/11. Malmö universitet.

Omfattning

Kursen omfattar två campusträffar. Under dagarna varvas föreläsningar med verksamhetsnära övningar och diskussioner.

Anmälan är stängd

En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut.

Kontakt

För frågor om antagning: syv@skolverket.se
För frågor om kursinnehåll: kristin.andersson@mah.se