Att vägleda nyanlända vuxna

Lärare och studie- och yrkesvägledare får under två dagar utveckla kunskaperna i karriärplanering för nyanlända vuxna.

Innehåll

Nyanlända vuxna har en karriär framför sig och många har även en bakom sig. En vanlig utmaning är att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är begränsad, vilket kan göra det svårt att hitta vägar in på arbetsmarknaden.
Kursdagarna kommer att på olika sätt belysa arbete med nyanlända vuxnas karriärplanering i klassrummet och individuellt.
Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas.
Under dagarna varvas föreläsningar med verksamhetsnära övningar och diskussioner.

För vem

Lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar med vuxna.

Var

Malmö, Malmö universitet

Omfattning

Två campusförlagda dagar: 5 mars kl 10.00-16.00 och 6 mars kl 9.00-15.00 2019

Anmälan

Anmälan Att vägleda nyanlända vuxnalänk till annan webbplats

En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat till 30. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut.

Sista ansökningsdatum 2 januari 2019

Kontakt

För frågor om antagning: syv@skolverket.se
För frågor om kursinnehåll: kristin.andersson@mau.se

Senast uppdaterad 30 november 2018