Kompetensutveckling

Studie- och yrkesvägledning i migration

Utveckla studie- och yrkesvägledningen för nyanlända.

Kompetensutveckling

Interkulturellt perspektiv i vägledning

Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder?

Kompetensutveckling

Normkritisk pedagogik för vägledning

Studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer får utvecka ett mer normkritiskt förhållningssätt i vägledande samtal.