Utbildning modersmålslärare i minoritetsspråk

Du som talar samiska, meänkieli eller romani chib kan under 2017 gå distansutbildningar för att bli modersmålslärare i ett nationellt minoritetsspråk.

Därför ska du delta i utbildning för blivande modersmålslärare i nationella minoritetsspråk

Du får kunskap för att kunna arbeta som lärare i ett nationellt minoritetsspråk. Du bidrar till att ett nationellt minoritetsspråk bevaras och utvecklas i Sverige

FILM: Utbildning för lärare i nationella minoritetsspråk (tid 3:14)
Filmen berättar vad som krävs för att du ska kunna bli modersmålslärare i de nationella minoritetsspråken, vad utbildningen innehåller och hur den går till. Den berättar också hur själva anmälan görs.

Se en längre film som berättar om satsningen på att utbilda modersmålslärare i de nationella minoritetsspråken. Lärare och kursdeltagare berättar om de möjligheter utbildningen leder till och ger exempel på hur undervisningen går till (tid: 9:48)

Längre film om utbildningenlänk till annan webbplats

Informationsblad om bakgrunden till satsningen på utbildning för lärare i nationella minoritetsspråkPDF (pdf, 50 kB)

För vem?

Du som talar ett nationellt minoritetsspråk. Du behöver inte vara lärare idag.

Hur?

Utbildningarna läser du på distans med ett antal studieträffar per termin.

Var?

Romani chib vid Södertörns högskolalänk till annan webbplats

Mäenkieli vid Stockholms universitetlänk till annan webbplats

Samiska vid Umeå universitetlänk till annan webbplats

Omfattning

Individuell studieplan. Kvartsfart eller halvfart på distans under 2017, studier anpassade efter deltagarens behov och förutsättningar

Anmälan till utbildning

Om du inte arbetar på en skola idag så vänder du dig till din kommun och den enhet där som har ansvar för utbildningsfrågor. Det är kommunen som anmäler dig.

Om du redan arbetar på en skola ska du prata med din arbetsgivare. Det är din arbetsgivare/huvudman som anmäler dig genom att göra en intresseanmälan. Huvudmän kan ansöka om statsbidrag för att finansiera och stödja

Blankett för ansökan om utbildning för modersmålslärare i nationella minoritetsspråkWord (word, 37 kB)

Kontakta oss

Om du har generella frågor om utbildning för att arbeta som modersmålslärare i nationella minoritetsspråk kontakta undervisningsråd Lena Ålander på Skolverket.

lena.alander@skolverket.se

Om du har frågor om specifika utbildningar, kontakta respektive lärosäte.

Samiska vid Umeå universitet
Kontaktperson: Ingela Valfridsson
ingela.valfridsson@umu.se

Mäenkieli vid Stockholms universitet
Kontaktperson: Sari Pesonen
sari.pesonen@finska.su.se

Romani chib vid Södertörns högskola
Kontaktperson: Chistina Rodell Olgac
christina.rodell.olgac@sh.se

Universitets- och högskolerådet (UHR) vill bidra till att hålla de nationella minoritetsspråken levande och inspirera till att läsa dem på universitet och högskola.

Mer om de nationella minoritetsspråken på UHR:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.länk till annan webbplats