Utbildningspaketet skola-arbetsliv

Koppla ihop skola och arbetsliv i undervisningen och planera skolans arbete med studie- och yrkesvägledning, med hjälp av utbildningspaketet. Lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare deltar tillsammans för bästa resultat.

Upplägg och omfattning

Under utbildningsinsatsen får ni ta del av konkreta verktyg och material att använda i alla ämnen. Material och exempel anpassas till respektive skolform. Med utgångspunkt i läroplanerna, kurs- och ämnesplanerna och det arbete som redan görs på skolan, kommer ni att utveckla ett undervisningsupplägg inom området skola-arbetsliv.

Exempel på teman kan vara:

  • nyanländas lärande och vägledning
  • att utveckla normmedvetenhet
  • jämställda studie- och yrkesval
  • att planera och genomföra prao
  • att öka elevernas studiemotivation
  • vägledning som ett sätt att förebygga avhopp
  • vuxnas lärande samt kunskap om den lokala arbetsmarknaden

Skolorna deltar under en eller flera utbildningsdagar på plats i er kommun eller region. Däremellan får gruppen processtöd av processledare från en högskola eller ett universitet. Det sker antingen i form av fysiska träffar eller på distans. Totalt pågår utbildningen under cirka tre-sex månader. Den totala tidsomfattningen varierar beroende på varje enskild skolas utgångspunkt.

Intresseanmälan

Är ni intresserade av utbildningspaketet, kontakta Skolverket: syv@skolverket.se. Skolverket kommer då att kontakta er för att diskutera inriktning på utbildningspaketet, antal deltagare och hur anmälan går till. Det måste vara minst 50 deltagare från en skola, en kommun eller en region för att utbildningen ska kunna anordnas hos er.

Om utbildningspaketet skola-arbetsliv

När lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samarbetar blir vägledningen en naturlig del i undervisningen och ett stöd för eleverna i att göra väl underbyggda val för framtiden. Att satsa på bra studie- och yrkesvägledning är också en väg att minska kostsamma avhopp och felval som förstås påverkar både samhället och individen.

Skolverket och Arbetsförmedlingen bjuder därför in till Utbildningspaketet skola-arbetsliv. Utbildningen visar på hur studie- och yrkesvägledning på ett enkelt sätt kan integreras i undervisningen och fungera som ett verktyg för att öka elevernas motivation till lärande. I utbildningen lyfts bland annat hur studie- och yrkesvägledning kan kopplas till ett språk- och kunskapsutvecklande arbete. Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds på plats i regionerna eller kommunerna. Resor till och från utbildningsorten kan tillkomma.

Sedan starten hösten 2014 har Utbildningspaketet skola-arbetsliv erbjudits för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen vid mer än 50 utbildningstillfällen i landet. Utbildningen sker i nära samarbete med landets regioner, län eller kommuner, samt med högskolor eller universitet som ansvarar för själva processtödet.

Senast uppdaterad 27 augusti 2019