Skolverket

Valideringsarbete i teori och praktik - en introduktion

Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens med hjälp av denna webbaserade utbildning i validering.

Skapa konto eller logga in

Gå till webbutbildningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Därför ska du delta

  • få ökad kunskap om kartläggning och bedömning
  • få verktyg till stöd i valideringsprocessen
  • stärk dig i din yrkesroll
  • bidra till att varje individ utifrån sin förutsättning får bästa möjlighet att gå vidare i sin yrkesroll.

Vad

Följ fyra individer som på olika sätt behöver validering för att komma vidare i sina yrkesroller. Utbildningen är uppbyggd kring olika scenarier med filmer, teorier och praktiska moment. Under utbildningen får du, som arbetar med antagning, kartläggning, bedömning eller vägledning, en helhetsbild av validering och möjlighet att fördjupa dig i kartläggnings- och bedömningsarbetet. Du får även en bild av olika sammanhang där verktyget validering kan användas och vilka bedömningsgrunder som är mest lämpliga inom olika sektorer.

För vem

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med vägledning, kartläggning, antagning eller bedömning av kompetens. Du arbetar exempelvis som vägledare, handläggare, lärare eller administratör.

Hur

Webbutbildning på skolverket.se. Du kan börja utbildningen när du vill och genomföra den i valfritt tempo. Utbildningen i sin helhet tar cirka 16 timmar att genomföra och avslutas med ett slutprov. Efter godkänd och avslutad utbildning får du ett intyg.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Skola och arbetsliv samt vidare studierlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 01 november 2018