Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare

Utbildningen ger kunskaper i systematiskt kvalitetsarbete vid arbetsplatsförlagt lärande, apl. Den är till för dig som arbetar med apl och yrkesutbildning på gymnasial nivå. Du får även verktyg för att bedöma elevens prestationer inom apl.

  • För dig som arbetar med apl

  • Fem fysiska träffar

  • Anordnas på sju olika lärosäten runt om i landet

Call to action
Information

För dig som arbetar med apl

Utbildningen är för dig som arbetar med apl och har erfarenhet från yrkesutbildning på gymnasial nivå. Efter utbildningen ska du kunna stödja skolans samverkan med arbetsplatser, samt utveckla och säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet om det arbetsplatsförlagda lärandet.

Fysiska träffar

Utbildningen sker vid fysiska träffar på lärosätet. Mellan träffarna får du som deltar kursuppgifter, som är nära kopplade till verksamhet på din skola. Deltagarna ingår i basgrupper som träffas både vid utbildningstillfällena på lärosätet och på en lärplattform.

Skolverket betalar resor över 200 kronor tur och retur, när du går utbildningen vid det lärosäte som är närmast dig.

Sökande från norra Sverige/Gotland hänvisas till Stockholm universitet/Arlanda.

Tidsåtgång

Fem dagar på lärosätet och tre kursuppgifter mellan träffarna.

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta Christina Grönvik via cecilia.wigerstad @skolverket.se

Om utbildningen och eventuella förändringar i kurs och ämnesplaner

Webbkursen kommer vara fortsatt aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i läroplanen kring sex- och samlevnad. Förslaget publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om förslaget.

De som genomgått utbildningen kan sätta in eventuella nya läroplansformuleringar det sammanhang som kursen ger.

Webbkursen kommer vara fortsatt aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i läroplanen kring sex- och samlevnad. Förslaget publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om förslaget.

De som genomgått utbildningen kan sätta in eventuella nya läroplansformuleringar det sammanhang som kursen ger.

Belöning

Systematiskt kvalitetsarbete, bedömning och erfarenhetsutbyte om apl

Du som deltar får kunskap för att utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete om apl. Du får även verktyg för att bedöma elevens prestationer under apl och möjligheten att byta erfarenheter med kollegor. Utbildningen innehåller:

  • tillämpning av systematiskt kvalitetsarbete
  • bedömning av elevernas prestationer i det arbetsplatsförlagda lärandet
  • att kartlägga arbetsplatser för kvalitetssäkringen av elevens apl
  • förbättra samverkan mellan skola och arbetsplats samt lokala programråd
Forskning och fördjupning

Ingår i skolutvecklingsprogrammet Skola och arbetsliv

Insatsen ingår i nationella skolutvecklingsprogrammet Skola och arbetsliv samt vidare studier.

Mer om det nationella skolutvecklingsprogrammet Skola och arbetslivlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 07 januari 2020