Arbetslivsinriktad språkundervisning i sfi och sva inom komvux

Distanskurs för dig som är lärare i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) inom komvux och vill utveckla din undervisning i muntlig och skriftlig kommunikation med tydlig koppling till arbetslivet.

  • Lärare i sfi eller sva

  • 7,5 hp

  • Digitalt via Stockholms universitet

  • Vuxenutbildning

Call to action

Du kommer lära dig att

Kursen ger dig verktyg för att utforma arbetslivsrelevant språkundervisning och undervisningsmaterial för att ge elever inom sfi eller sva ökade möjligheter att delta aktivt i arbetslivet.

Kursens innehåll

Kursen består av tre delar:

  • I den första delen ingår klargöranden av de begrepp och metoder som behövs för att beskriva kommunikation i arbetslivet.
  • Den andra delen är mer praxisorienterad, där du genomför ett eget arbete. Arbetet ger exempel på hur kommunikationssituationer i arbetslivet kan se ut.
  • I den avslutande delen, som är ämnesdidaktiskt inriktad, tillämpar du de inhämtade kunskaperna genom att konstruera undervisningsmaterial, material för handledning av elever under praktik eller underlag för bedömning av arbetsrelaterad språkfärdighet.

Ta del av utbildningsplanen här:
Kursbeskrivning: arbetslivsinriktad språkundervisning inom komvux Pdf, 172 kB.

Information

När och var?

Distanskursen anordnas digitalt av Stockholms universitet från den 28 augusti 2023 till den 14 januari 2024. Information om eventuella ytterligare kursstarter publiceras i slutet av 2023. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är lärare i sfi eller svenska som andraspråk (sva) inom komvux och som arbetar med eller vill arbeta med yrkesförberedande sfi eller kombinationsutbildningar.

Anmälan

Antalet utbildningsplatser är begränsat till 70 deltagare. Kursen är fulltecknad.

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: sva@su.se

För frågor om antagning: kombinationsutbildningar@skolverket.se.

Belöning

Därför ska du delta

Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper i hur du undervisar i muntlig och skriftlig kommunikation inom sfi/sva med en tydlig koppling till arbetslivet samt i hur du konstruerar arbetslivsrelevant undervisningsmaterial och underlag för bedömning av arbetsrelaterad språkfärdighet.

Insatsen ingår i det nationella skolutvecklingsprogrammet Skola och arbetsliv samt vidare studier Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 30 augusti 2023.