Artiklar till webbkurser om bedömning och betygssättning

Här hittar du artiklar som du kommer att möta i webbkurserna om dokumentation, återkoppling, likvärdighet och undervisningsutvecklande bedömning.

  • För grundskolan, gymnasiet och komvux

  • Artiklar från webbkurser på Utbildningsplattformen

Call to action

Läs artiklarna inför kursen

Artiklarna kommer från webbkurser på Skolverkets utbildningsplattform. Läs artiklarna och förbered dig inför utbildningen.

Information
Belöning

Du blir väl förberedd

Artiklarna stärker dina kunskaper om bedömning och betyg. Du får möjlighet att förbereda dig innan du går en webbkurs.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 18 januari 2023