Artiklar till webbkurser om bedömning och betygssättning

Här hittar du artiklar som du kommer att möta i webbkurserna om betygssättning i årskurs 4–6 samt 7–9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

 • För grundskolan, gymnasiet och komvux

 • Artiklar från webbkurser på Utbildningsplattformen

Call to action

Läs artiklarna inför kursen

Artiklarna kommer från webbkurser på Skolverkets utbildningsplattform. Läs artiklarna och förbered dig inför utbildningen.

Information

Webbkursen om betygssättning i årskurs 4–6

Webbkursen om betygssättning i årskurs 7–9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Webbkurs om dokumentation

Webbkurs om återkoppling

Webbkurs om likvärdighet

  Belöning

  Du blir väl förberedd

  Artiklarna stärker dina kunskaper om bedömning och betyg. Du får möjlighet att förbereda dig innan du går en webbkurs.

  Forskning och fördjupning
  Senast uppdaterad 10 juni 2020