Återvändande lärare – webbkurs

Har du återvänt till läraryrket? Det har hänt en del i skolan sen du arbetade sist. Till exempel en ny skollag och nya läroplaner. Täpp igen kunskapsluckorna och kom snabbt på banan med vår webbkurs.

 • För återvändande lärare

 • Sex till åtta avsnitt

 • På Utbildningsplattformen

Mentor stödjer lärare att genomföra webbkurs
Call to action

Skapa konto och logga in

För att ta del av kursen skapar du först ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets Utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen. Vi arbetar för en ökad funktionalitet i mobiltelefoner, men har valt att i första hand prioritera större skärmar.

Information

Fokus på förändringar sedan 2011

Webbkursen har fokus främst på de förändringar som skett i förskola och skolan sedan senaste läroplansreformerna 2011 och förändringar i läraruppdraget utifrån detta. Du får ta del av texter och filmer, diskutera med andra kursdeltagare och reflektera på egen hand, och får möjlighet att testa dina kunskaper i en praktisk arbetssituation. Kursen förutsätter att du redan har den pedagogiska grund som ges i en förskollärar- eller lärarutbildning.

För återvändande lärare och förskollärare

Kursen riktar sig till återvändande förskollärare och återvändande lärare inom alla skolformer som är legitimerade eller har en behörighetsgivande examen. Även obehöriga lärare och lärare som funderar på att återvända till yrket har möjlighet att gå kursen. Det gäller även om kursen inte tar upp pedagogiska grunder.

Gå kursen i din egen takt

Du kan gå kursen när det passar dig och i vilken takt du vill. Det finns även en lite mer strukturerad variant som du kan starta när du vill. Där läser du mer styrt delavsnitten under 40 veckor.

Webbkurs och eventuellt fysiska träffar

Webbkursen finns på Skolverkets Utbildningsportal. Kursen kan även innehålla träffar med andra återvändande lärare eller förskollärare på förskolan, skolan eller i kommunen.

Kursinnehåll för lärare

Avsnitten introducerar ett antal områden på en grundläggande nivå. Som ett nästa steg erbjuder sedan Skolverket ett flertal andra utbildningar med mer djupgående kompetensutveckling inom alla områden.

 1. Introduktion
 2. Kunskaper och värden
 3. Bedömning och betyg
 4. Hälsofrämjande skolutveckling
 5. Den flerspråkiga lärmiljön
 6. Digitalisering
 7. Skola och arbetsliv
 8. Systematiskt kvalitetsarbete

Kursinnehåll för förskollärare

Avsnitten introducerar ett antal områden på en grundläggande nivå. Som ett nästa steg erbjuder sedan Skolverket ett flertal andra utbildningar med mer djupgående kompetensutveckling inom alla områden.

 1. Introduktion
 2. Systematiskt kvalitetsarbete
 3. Kunskaper och värden
 4. Hälsofrämjande skolutveckling
 5. Den flerspråkiga lärmiljön
 6. Digitalisering
Belöning

Därför ska du delta

 • Lär dig allt nytt som hänt sen du sist arbetade i förskolan eller skolan
 • Bli stärkt och tryggare i yrkesrollen
 • Lär dig tillsammans med andra som återvänt och pröva det du lär dig direkt i undervisningen
Ansvar

Stöd lärare och förskollärare som går webbkursen

Nöjd personal stannar på skolan. Därför behöver du som skolledare underlätta för lärare och förskollärare som går webbkursen. Det kan du göra på olika sätt. Du kan upplåta arbetstid till studier. Du kan även organisera så att återvändande lärare eller förskollärare studerar tillsammans, vilket ofta ger ännu bättre effekt på lärandet. Eftersom nyanställda har rätt till en introduktionsperiod, så kan webbkursen även genomföras med stöd av den mentor du utsett.

Mer om introduktionsperioden

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 30 november 2021