Återvändande lärare och förskollärare – webbkurs

Har du återvänt till förskollärar- eller läraryrket? Det har hänt en del i förskolan och skolan sen du arbetade sist. Till exempel en ny skollag och nya läroplaner. Täpp igen kunskapsluckorna och kom snabbt på banan med vår nya webbkurs.

Mentor stödjer lärare att genomföra webbkurs

Därför ska du delta

 • Lär dig allt nytt som hänt sen du sist arbetade i förskolan eller skolan
 • Bli stärkt och tryggare i yrkesrollen
 • Lär dig tillsammans med andra som återvänt och pröva det du lär dig direkt i undervisningen

Det här är webbkursen

Vad

En webbkurs med fokus främst på de förändringar som skett i förskola och skolan sedan senaste läroplansreformerna 2011 och förändringar i läraruppdraget utifrån detta. Du får ta del av texter och filmer, diskutera med andra kursdeltagare och reflektera på egen hand, samt möjlighet att testa dina kunskaper i en praktisk arbetssituation. Kursen förutsätter att du redan har den pedagogiska grund som ges i en förskollärar- eller lärarutbildning.

För vem

Återvändande förskollärare som är legitimerade eller har en behörighetsgivande examen. Återvändande lärare inom alla skolformer som är legitimerade eller har en behörighetsgivande examen. Även obehöriga lärare och lärare som funderar på att återvända till yrket har möjlighet att gå kursen. Detta även om kursen inte tar upp pedagogiska grunder.

Hur

Du kan gå kursen när det passar dig och i vilken takt du vill. Det finns även en lite mer strukturerad variant som du kan starta när du vill. Där läser du mer styrt delavsnitten under 40 veckor.

Var

På webben. Kursen kan även innehålla träffar med andra återvändande lärare eller förskollärare på förskolan, skolan eller i kommunen.

Stöd lärare och förskollärare som går webbkursen

Nöjd personal stannar på skolan. Därför behöver du som skolledare underlätta för lärare och förskollärare som går webbkursen. Det kan du göra på olika sätt. Du kan upplåta arbetstid till studier. Du kan även organisera så att återvändande lärare eller förskollärare studerar tillsammans, vilket ofta ger ännu bättre effekt på lärandet. Eftersom nyanställda har rätt till en introduktionsperiod, så kan webbkursen även genomföras med stöd av den mentorn du utsett.
Här kan du läsa mer om introduktionsperioden

Kursen består av åtta avsnitt för lärare

Avsnitten introducerar ett antal områden på en grundläggande nivå. Som ett nästa steg erbjuder sedan Skolverket ett flertal andra utbildningar med mer djupgående kompetensutveckling inom alla områden.

 1. Introduktion
 2. Kunskaper och värden
 3. Bedömning och betyg
 4. Hälsofrämjande skolutveckling
 5. Den flerspråkiga lärmiljön
 6. Digitalisering
 7. Skola och arbetsliv
 8. Systematiskt kvalitetsarbete

Kursen består av sex avsnitt för förskollärare

Avsnitten introducerar ett antal områden på en grundläggande nivå. Som ett nästa steg erbjuder sedan Skolverket ett flertal andra utbildningar med mer djupgående kompetensutveckling inom alla områden.

 1. Introduktion
 2. Systematiskt kvalitetsarbete
 3. Kunskaper och värden
 4. Hälsofrämjande skolutveckling
 5. Den flerspråkiga lärmiljön
 6. Digitalisering
Senast uppdaterad 13 januari 2020