Att programmera med workshops

Vill ni komma igång med programmering på er skola? Den här workshopserien baseras på webbkursen ”Att programmera” och erbjuder handledning i ett första möte med programmering. Välj mellan att få utbildning i Scratch, Python eller i att använda Micro:Bit.

 • Matematik- och tekniklärare

 • Webbkursen och fyra workshopsträffar tar ca 20 timmar

 • Online och workshoplokal

 • Workshopserien pågår augusti – november 2020

Dekorationsbild
Call to action

Ansök via workshoporganisatören

Du som huvudman kan beställa en workshopserie direkt av lärosäte, RISE eller ett science center. Huvudman eller rektor kontaktar närmaste workshoporganisatör för mer information.
Platsen för de fysiska workshopträffarna i workshopserien väljs efter avstämningar mellan huvudmannen eller rektor och workshoporganisatören.

Är du som lärare intresserad att delta i workshopserien så kontaktar du din rektor som tar kontakt med workshoporganisatören.

Kurserna hålls av följande organisatörer

Information

Många praktiska moment

Har du som huvudman eller rektor lärare i din organisation som är nyfikna på programmering och som vill komma igång med programmering i sin undervisning? Den här workshopserien är ett erbjudande om en mindre omfattande utbildning för ett första möte med programmering. Här får lärarna handledning av handledare från ett lärosäte, RISE eller ett science center. Workshopserien baseras på webbkursen ”Att programmera” som lärarna genomför på distans. Handledning sker under tre till fyra workshops. Kanske har du lärare som vill lära sig Scratch, att använda Micro:Bit eller komma igång med Python?
Lärare väljer ett spår som inriktas på ett av dessa alternativ.

Att delta i de fyra workshopträffarna tar 6–8 timmar då lärarna arbetar med innehållet i det valda spåret. I webbkursen tar introduktion och övrigt material 4 timmar, Scratch 8 timmar, Micro:bit 12 timmar och Python 12 timmar. I ”Att programmera med workshops” genomför lärarna ett av dessa spår vilket inklusive workshopträffarna tar 20 timmar.

Genomförs online och i utbildningslokal

Webbkursen ”Att programmera” – en onlinekurs:
Ett spår (med inriktning mot en programmeringsmiljö) i webbkursen ”Att programmera” genomförs online under den tid som workshopserien pågår.

Workshopträffarna äger rum i utbildningslokal exempelvis på en skola eller på ett lärosäte i närheten.

För matematik- och tekniklärare

Workshopserien är för dig som är

 • tekniklärare i grundskolans årskurs 4–9 och specialskolans årskurs 5–10
 • lärare i grundskolans årskurs 4–6 och specialskolans årskurs 5–7
 • lärare i grundsärskolans årskurs 4–9
 • lärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8-10.

Workshopserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper i programmering krävs.

Kursens mål

Inom samtliga spår ska deltagaren introduceras i programmeringsmiljöer som kan vara utgångspunkter för att kunna undervisa på en nivå motsvarande det som krävs för det centrala innehållet i matematik och teknik i minst årskurs 6 i grundskola och sameskola, årskurs 7 i specialskola samt årskurs 9 i grundsärskola. Respektive spår har fokus på programmering med infärgning av ämnesdidaktik och utifrån innehållet är målen att deltagaren i den aktuella programmeringsmiljön introduceras i:

 • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och funktioner.
 • Algoritmiskt tänkande. Problemlösning med hjälp av programmering.
 • Skapa, felsöka och testa programkod.
 • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod
Belöning

Därför ska din skola delta

Ta chansen att satsa på att kompetensutveckling i programmering som organiseras för lärare på skolan, en satsning som kan bidra till att undervisningen utvecklas och som kan ge goda förutsättningar för kollegialt lärande kring programmering även efter workshopseriens slut.

Ansvar

Rektorns roll

Det är viktigt att rektor skapar förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns. Tid och plats för workshoppassen bestäms i samarbete mellan rektor eller huvudman och workshoparrangören.

Forskning och fördjupning

Fortsatt kompetensutveckling

Den här workshopserien är en utgångspunkt för fortsatt kompetensutveckling i programmering. De poänggivande kursera ”Introduktion till programmering i textbaserad/visuell miljö” är de alternativ som rekommenderas som en fortsatt kompetensutveckling i programmering.

Introduktion till programmering i textbaserad miljö

Introduktion till programmering i visuell miljö

Hela vårt kompetensutbud inom programmering

Senast uppdaterad 16 oktober 2020